Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Ett unikt upplägg

Publicerad: 11 februari 2014, 14:49

Landsdomaren 6. Foto: Perry Nordeng

Upplägget bakom Wihlborgs obligationslån där landstinget går in som borgenär är inte bland de vanligaste i Sverige.

Ämnen i artikeln:

Region SkåneWihlborgs Fastigheter

Upplägget bakom Wihlborgs obligationslån som Fastighetsnytt rapporterade om på tisdagsförmiddagen där landstinget går in som borgenär är inte bland de vanligaste i Sverige. Erfarna kreditanalytiker i banksektorn som Fastighetsnytt har pratat med har aldrig hört talats ett sådant upplägg vilket kan föranleda slutsatsen att det är i det närmaste unikt.

Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, medger att det rör sig som en mycket ovanlig affär men han är osäker på huruvida det rör sig om en struktur som är helt utan förebilder i Sverige.

– Det finns säkert exempel på att kommuner har gått i borgen för kommunala bolag vid kapitalmarknadsstrukturer. Det är ju någon form av parallell, säger han.

Som Fastighetsnytt rapporterade går Region Skåne i borgen för Wihlborgs obligationslån om 300 miljoner kronor. Region Skåne, en offentlig verksamhet, tar således risken för lånet men den risken minimerar man sedan genom att ta säkerhet i fastigheten Landsdomaren 6 i Lund, en fastighet man sedan tidigare hyr av Wihlborgs för en psykiatrisk klinik. Genom att överföra risken på landstinget kan Wihlborgs låna till en lägre kostnad än annars. I gengäld får Region Skåne en intäkt i form av en borgensavgift från fastighetsbolaget.

– Borgensavgiften motsvarar i princip skillnaden mellan den faktiska upplåningskostnaden och vad man kan uppskatta att vi skulle kunnat låna upp till utan borgen, säger Arvid Liepe.

Han tillägger att det Wihlborgs tjänar på affären är en extra finansieringskälla.

– För oss är detta ett sätt att ytterligare diversifiera vår finansiering. Historiskt sett kan man säga att Wihlborgs nästan uteslutande finansierat sig via bilaterala banklån och nu har vi under fjolåret och även med den här transaktionen tagit ett par steg för att även använda kapitalmarknaden som källa för finansiering. Det tror vi är positivt för oss.

Arvid Liepe förklarar att Wihlborgs och Region Skåne har diskuterat upplägget under ett antal månader.

– Min uppfattning är att det här är ömsesidigt bra för oss, säger han.

Förutsättning för 20-årigt avtal

Enligt jurister som Fastighetsnytt har pratat med så finns det en hel del juridiska spörsmål som kan ställas i samband med upplägget. Ett landsting eller en kommun får inte ge stöd till näringsidkare eller subventionera deras verksamhet och ett landsting eller en kommun får inte agera kreditgivare till privata företag om syftet med affären inte gäller att säkerställa försörjningen av det egna lokalbehovet.

Då borgensavgiften till Region Skåne i det här fallet motsvarar skillnaden mellan lånekostnaden och den uppskattade lånekostnaden utan borgen så verkar det inte röra sig om subvention vilket bekräftas av Lennart Henricson, finanschef i Region Skåne, som i samtal med Fastighetsnytt säger att borgensavgiften blir marknadsmässig. Han berättar att affären uppstod i samband med att Region Skåne slöt ett 20-årigt hyresavtal med Wihlborgs om fastigheten Landsdomaren 6.

– En förutsättning för borgensåtagandet är det långa hyresavtalet vi ingick för fastigheten. Beloppsstorleken i avtalet var sådan att vi gärna ville reducera hyran på något sätt och detta är ett sätt för oss att med Wihlborgs goda minne minska hyran.

Lennart Henricson förklarar att Region Skåne betalar en full hyra men sedan debiterar borgensavgiften så att nettohyran i praktiken blir lägre.

– Det är ett långfristigt åtagande som i stort sett motsvarar ett eget ägande av huset, avslutar han.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev