Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Johan Löfstrand är nöjd över att bostadsfrågorna seglat högre upp på den politiska agendan.

Foto: Socialdemokraterna

Efter S-kongressen: Reformtakten i bostadspolitiken skruvas upp

Segregationen och utanförskapet ska byggas bort med en halv miljon nya bostäder fram till 2030. Det är Socialdemokraternas svar på 2020-talets största samhällsutmaning. Fastighetsnytt har träffat partiets bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand, som även flaggar för reformer riktade mot landsbygden.

Publicerad: 15 november 2021, 15:39

Teresa Ahola

Reporter

teresa.ahola@fastighetsnytt.se

Under Socialdemokraternas partikongress för en vecka sedan var många på plats för att tacka av partiledaren Stefan Löfven. Avtackningen satte punkt för ett turbulent sista halvår för Löfven, och bostadsfrågorna, som satte i gång regeringskrisen och slutade med att han tvingades avgå som statsminister under midsommarveckan, gavs inte helt oväntat ett större utrymme än vanligt när landets socialdemokrater samlades till möte.

– På kongressen kom det in extremt många motioner kring bostadspolitik som för första gången fick ett eget avsnitt i riktlinjerna. Intresset var stort, säger partiets bostadspolitiske person, Johan Löfstrand, till Fastighetsnytt.

Läs även: Märta Stenevi om regeringskrisen: ”Vi har en stökig budgetprocess framför oss”

Partiet menar bland annat att dagens samhällsproblem med utanförskap och dålig integration ska kunna lösas med långsiktiga bostadspolitiska åtgärder, varav en halv miljon nya bostäder till 2030. Trots att det låter ambitiöst når det ändå inte upp till Boverkets mål om 530 000 nya bostäder till 2029. 

– Det kan man tycka är lite lågt, men vi har utgått från att vi i dag bygger mer än vi gjort på 30 år. Nu går det som tåget och därför höjer vi ambitionen från 40 000 till 50 000 nya bostäder. Om vi kan upprätthålla den byggtakten ska vi vara nöjda.

Varför beskriver ni detta som offensiv bostadspolitik trots att målet underskrider Boverkets rekommendation?
– Deras mål ligger där i krokarna också men utan åtgärdsförslag på reformer, väldigt få tror därför att det kan nås. Vi ska nu sätta oss ned och diskutera en hel palett av reformer med olika parter för att nå målet om en halv miljon bostäder. 

Löfstrand fortsätter: 

– Det krävs politiskt mod, vilja och reformer för att nå målet. Vi är det enda partiet som har pekat ut en väldigt tydlig riktning. 

Johan Löfstrand talar på årets S-kongress. Foto: Socialdemokraterna

Johan Löfstrand talar på årets S-kongress.

Foto: Socialdemokraterna

När Socialdemokraterna tog makten hade man som ambition att få upp bostadsbygget genom 40 000 nya bostäder per år och sedan har siffran höjts gradvis. Målet om 250 000 nya bostäder till 2020 har uppnåtts och i år bedömer det oberoende marknadsanalysföretaget Prognoscentret att 62 500 nya bostäder påbörjas, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med 2020.

– Historiskt sett har byggandet i Sverige varit väldigt konjunkturkänsligt, vilket är viktigt att ha i åtanke. Byggbranschen har länge varit orolig för ökade byggpriser och avmattning på efterfrågan, även därför är målet om en halv miljon bostäder ambitiöst. 

Förra veckan träffade partiet bland annat Lindbäcks och andra byggaktörer för att diskutera vägen framåt för ett ökat industriellt byggande i Sverige. 

– Vi har investeringsstöd som genererar byggen av hyresrätter, med förslaget om industriellt byggande kan kommunen dessutom överlåta hanteringen av de tekniska egenskapskraven till byggherrarna för en effektivare hantering av bygglovsprocessen.

Enligt Löfstrand är sedan planen att successivt ta fram fler reformer för att undvika en byggsvacka. Målet är att alla ska ges möjlighet att bo bra genom livet, utsatta områden få en nystart och segregationen byggas bort. 

Vilka långsiktiga lösningar krävs för att bryta segregationen och utanförskapet?
– Det finns många olika saker att göra, men i grunden handlar det om en bättre samhällsplanering. Kommunen behöver vara proaktiv, bygga nytt och med större variation så att områdena blir mer uppblandade.  

Grundproblemet enligt honom är att folk flyttar från utsatta områden så fort de når framgång eftersom det inte finns bättre bostäder att tillgå i de befintliga områdena. 

– Vi måste höja områdenas status genom att bygga en bättre blandning av olika upplåtelseformer. 

Partiet vill också se över hyreslagstiftningen så att det ska bli lättare att vräka hyresgäster som bedriver kriminell verksamhet i sina bostäder och lokaler. 

– En bostad är en social rättighet, men inte för kriminell verksamhet. Vi vill öka tryggheten för närboende som är oroliga och känner sig hotade genom att hitta en balans mellan besittningsskyddet, som är särskilt viktig när barn är inblandade, och fastighetsägarnas möjlighet att agera vid misstanke om brott. 

Vi måste se till att det byggs i hela landet, även på svaga marknader där värdet inte är i paritet med byggkostnaden.

Bostaden avgör mycket i ens liv såsom studieort, pendling, flytt hemifrån och avstånd till förskolor och skolor. Inför det stundande valåret har därför flera partier även börjat jaga efter landsbygdens röster. 

– Just nu bereds ett förslag om landsbygdslån i regeringskansliet, som ska ge möjlighet att låna pengar billigare för att bygga landsbygden. Vi måste se till att det byggs i hela landet, även på svaga marknader där värdet inte är i paritet med byggkostnaden, exempelvis i utsatta områden eller på landsbygden. 

Partiet föreslår att stat och kommun ska dela på bostadsförsörjningsansvaret så att alla människor, oavsett var man bor, har tillgång till bra och trygga bostäder. 

– Allmännyttan står i dag för de flesta nyproducerade hyresrätterna och leder utvecklingen i att pressa boendekostnader. Men vi behöver titta på ansvarsfrågan mellan stat och kommun, samt mellan kommun och kommun eftersom vissa tar mer ansvar än andra. Vi tror att staten behöver ta ett större finansiellt ansvar för att jämna ut skillnaderna.

Som ett led i detta har Boverket fått i uppdrag att definiera och förbättra måttet på bostadsbristen, medan utredaren och riksdagsledamoten Karolina Skog tar fram åtgärder genom sin utredning om social bostadspolitik med syfte att hjälpa fler in på bostadsmarknaden.

– Vi väntar på utredningen innan beslut fattas. Allmännyttans villkor ska dock stärkas, samtidigt som man fortsätter att avsätta investeringsstöd till fler bostäder med rimligare hyror, säger Löfstrand.

Har stödet verkligen nyttjats där efterfrågan varit störst?
– Flera kommuner har varit delaktiga och min bedömning är att stödet genererat i 50 000 bostäder i landet, där de flesta byggts där det inte byggts på länge och där det finns bostadsbrist. Sedan kan man diskutera om man byggt där det varit störst brist. 

Han tycker att det är ”lustigt” att exempelvis Stockholms stad inte tar sitt ansvar genom att sänka markpriser så att det går att bygga någorlunda billigt där bostadsbristen är som störst. 

– Jag tror att det behövs fler reformer för att lösa problemet såsom låg moms på hyran, förbättrade villkor för det hyrda boendet och mellankapitalfinansiering där samhället går in med kreditgaranti så att man inte behöver eget kapital. 

Jag tror inte att vi får se ändrade amorteringskrav, men däremot mer balans genom startlån för unga.

Socialdemokraterna vill även se över dagens lånetak och amorteringskrav så att fler ska få möjlighet att äga sitt boende. Partiet menar att dessa inte ska vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus.

Ni var själva med och röstade igenom det skärpta amorteringskravet, varför har ni ändrat er nu?
– Jag tror inte att vi får se ändrade amorteringskrav nu, men däremot mer balans genom startlån för unga och andra reformer. Sverige behöver finansieringsstabilitet då dagens låga räntor har ökat hushållens skuldsättning, samt genererat hyreshöjningar. Det är därför fortsatt viktigt att fundera över om ens lån och amortering känns rimlig. 

Johan Löfstrand säger att alla partiers ledamöter i finansutskottet fortfarande ställer sig bakom amorteringskravet. Däremot råder det fortfarande delade meningar om marknadshyror, en debatt som blossade till liv av utredningen om fri hyressättning som resulterade i regeringskris. 

Vad gick snett egentligen?
– S har aldrig varit för fri hyressättning, men det var en del av kompromisserna i januariavtalet. När V och SD sedan tydligt tog avstånd från utredningen så visade det sig att en förkrossande majoritet var emot förslaget, vilket till slut tvingade fram situationen. Det här visar vilken kraft de här frågorna har. 

Debatten om hyresnivåer är hög i hela Europa där frågorna fått extra stort genomslag i Tyskland på sistone. 

– Det beror på att det här är något som påverkar människors vardag och hushållsekonomi. Händelsen i Sverige har gett bostadspolitiken en enorm kraft och lyft frågorna högre upp på agendan.

Löfstrand stöder dock fortsatt den svenska modellen med generell bostadspolitik jämfört med ”social housing” som finns i andra länder. 

– Vi har en betydligt liberalare hållning i Sverige där hyran kan sättas på många olika sätt. Den generella bostadspolitiken är dessutom förhållandevis billig jämfört med de sociala system som finns i Europa. Där blir det ju till slut staten som får ta kostnaden. 

Varsam renovering av det befintliga beståndet och miljonprogrammet är ett annat sätt för att hålla nere hyresnivåerna i Sverige. 

– Fastighetsägare behöver vara varsamma och exempelvis fundera över om det verkligen är nödvändigt att installera en elektrisk handdukstork vid renovering. Jag tror att de allra flesta skulle välja bort det för att hålla nere hyran, men får inte alltid välja det själva. 

Det finns företag som medvetet utnyttjar dagens bruksvärdessystem genom att klämma in alla standardhöjande åtgärder enbart för att få upp hyran, fortsätter Johan Löfstrand. 

Krävs det mer reglering för att kontrollera detta?
– Vi har lagt fram ett förslag om stärkt skydd för hyresgäster som behandlas i riksdagen den här veckan. 

Han säger att Socialdemokraterna tvärtemot från de borgerliga och Sverigedemokraterna vill se en successiv upptrappning av hyreshöjning vid renovering för att undvika att hyran chockhöjs från dag ett vilket kan resultera i så kallad renovräkning.

– De flesta fastighetsägare sköter detta strålande i nära dialog med sina hyresgäster. Men inte alla. Jag tror därför att man behöver gå vidare med detta ytterligare ett steg. 

Hans uppfattning är att det inte enbart är på grund av bostadsbrist som det är lång bostadskö, utan även för att alla inte har råd att efterfråga en lägenhet med hög standard och hyra. 

Vad blir partiets vallöfte inom bostadspolitiken?
– Vi sitter just nu mitt i de processerna och är inte klara ännu. Men sammantaget kan man säga att allas rätt till en god bostad blir den största valfrågan. De två viktigaste frågorna nästa år blir att upprätthålla en hög byggtakt och lösa den bostadssociala dimensionen av segregation och utanförskap. 

Tre huvudpunkter för partiets reformarbete framåt

1) Stoppa social dumping och belysa vikten av seriösa fastighetsägare.

2) Stärkt ställning för hyresgäster vid renovering och ombildning.

3) Möjliggöra byggen på svaga marknader såsom bland annat landsbygd och utsatta områden.

 


Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaStefan LöfvenSveriges AllmännyttaByggTysklandHyresrätter

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.