Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Bubbelvarning på bostadsmarknaden

Publicerad: 28 mars 2015, 20:01

Bo Nordlund och Stellan Lundström.

Vi hävdar att det aktuella läget på bostads- och fastighetsmarknaderna kräver ett antal åtgärder för att Sverige ska undvika olika former av bubblor och bibehålla finansiell stabilitet.


Ämnen i artikeln:

Bo NordlundStellan Lundström

Riksbankens minusränta ger tillsammans med amorteringskrav nya spelregler för bostadsmarknaden. Även den kommersiella fastighetssektorn påverkas av minusräntan och konsekvensen blir med stor sannolikhet att kapitalet söker sig till direktavkastande hyresfastigheter med en kraftig prisstegring som följd. För bostadsrätter och villor kan vi före införandet av amorteringskraven hösten 2015 förvänta oss att priserna på en redan glödhet bostadsmarknad stiger ytterligare utöver en långsiktigt hållbar nivå.

Vi hävdar att det aktuella läget på bostads- och fastighetsmarknaderna kräver ett antal åtgärder för att Sverige ska undvika olika former av bubblor och bibehålla finansiell stabilitet.  De åtgärder som bör komma i fråga kan sorteras under följande rubriker: Ökad rörlighet på bostadsmarknaden, mera eget kapital och bättre information om fastigheter och marknader. Vi är dock fullt medvetna om att ”rätt åtgärd” vid fel tidpunkt kan motverka sitt eget syfte.

Rörlighet på bostadsmarknaden gynnar byggandet

- Modifierade amorteringskrav borde successivt införas till att omfatta alla bostads- och fastighetslån över en viss belåningsgrad.  En sådan åtgärd skulle på sikt motverka prisbubblor och minska de inlåsningseffekter som följer av att gamla och nya låntagare har olika regler för amortering.
- Fastighetsskatten bör höjas och skatten på reavinst tas bort.  Denna skatteväxling skulle vara den enskilt viktigaste åtgärden för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, ett ökat byggande och finansiell stabilitet.

Mera eget kapital skapar finansiell stabilitet

- Slopade eller kraftigt reducerade ränteavdrag för privata bostadslån ökar på sikt finansieringen med eget kapital.  Nuvarande lågräntemiljö ger förutsättningar för den typen av åtgärd.
- Ett skattesubventionerat bosparande ökar på sikt andelen eget kapital på bostadsmarknaden och motverkar den utestängningseffekt som följer av bland annat bolånetaket.

Tveksam/felaktig tillämpning av avskrivningsregler bäddar för prisbubblor

- Dagens tillämpning av avskrivningar i redovisningen för vissa svenska fastighetsbolag kan överskatta det faktiska utrymmet för utdelning till aktieägarna. Vi tänker då främst på de som inte tillämpar komponentavskrivning.
- Extremt låga avskrivningar och otillräckliga avsättningar till framtida underhåll för nybyggda (gäller i viss utsträckning även ombildade) bostadsrättsfastigheter ger en låg årsavgift som kapitaliseras i omotiverat höga priser på bostadsrätterna.

Konsten att få en bostadsmarknad i balans kräver viss fingertoppskänsla att gasa och bromsa samtidigt. En grundförutsättning för finansiell stabilitet är att bostadsbyggandet i storstadsregionerna håller jämna steg med efterfrågan. Det kräver statliga ingripanden i form av ett system för riskomfördelning. Det omfattande bostadsbyggandet under tiden 1965-1990 byggde på åtgärder som kommunal borgen och investerings-/räntebidrag.

Riksbanken agerar snabbt och ibland överraskande. Det skapar behov av finanspolitiska åtgärder som gynnar rörligheten på bostadsmarknaden, bostadsbyggandet och skapar finansiell stabilitet. Detta är ingen lätt uppgift eftersom vissa uppenbara åtgärder – främst höjd fastighetsskatt – är politiskt omöjliga! Eller?

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, KTH

Bo Nordlund, Tekn dr. Verksam i eget bolag BREC AB och KTH

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.