torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Branschens reaktioner på regeringens invit

Publicerad: 13 januari 2016, 09:53

Stefan Lövfen, Mehmet Kaplan och Magdalena Andersson bjuder in till blocköverskridande samtal. Foto Löfven och Andersson: Magnus Länje. Foto Kaplan: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Efter att regeringen på onsdagen öppnat för bostadspolitiska samtal över blockgränserna, strömmar reaktionerna in. Den allmänna åsikten från branschen verkar positiv, politiska motståndare är något mer skeptiska. Kommentarer från bland andra Ewa Thalén Finné, Stellan Lundström, Reinhold Lennebo, Maria Rankka och Lennart Weiss.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaLennart WeissLiberalernaMaria RankkaReinhold LenneboSABOStockholms Handelskammare

Efter att regeringen på onsdagen öppnat för bostadspolitiska samtal över blockgränserna, strömmar reaktionerna in. Den allmänna åsikten från branschen verkar positiv, politiska motståndare är något mer skeptiska.

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, menar att inlägget ska tolkas som en utsträckt hand och dessutom “läsas baklänges”.

– Det handlar inte så mycket om PBL, men desto mer om att skapa incitament för rörlighet i bostadsbeståndet via skattesystemet. Skattefrågorna är politiskt känsliga och kräver blocköverskridande lösningar. Normalt sett byggs nya bostäder för de som har bra inkomster och ett kapital bundet i en äldre ägd bostad. Nu är tricket att i stor skala bygga bostäder för de med låga eller måttliga inkomster, säger han i samtal med Fastighetsnytt.

Vidare menar han att kritiska faktorer utöver den i grunden svaga efterfrågan är finansieringen och tillgång till kompetens.

– Det saknas redan idag arkitekter, konstruktörer, projektledare, fastighetsbildare etcetera, säger han.

Stellan Lundström.

Stellan Lundström.

Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné säger till Fastighetsnytt att hon sedan hon tillträdde sagt att det kan vara av stor vikt att man kan vara överens, vilket enligt henne än så länge inte gett något resultat.

– Därför är det positivt att regeringen äntligen kommer med förslag som ligger i linje med det vi tycker. Fortfarande har vi dock inte fått någon inbjudan, säger hon.

Tror du att ni kan komma överens?
– Det är för tidigt att svara på, det beror på vad de kommer med. Tycker regeringen att våra förslag är bra, lär vi inte ha några större problem att komma överens. Men såhär långt, under den tid som regeringen suttit vid makten, när man väl har lagt förslag som byggt på alliansförslag har man aldrig gått hela vägen, min förhoppning är att man nu gör det, säger Ewa Thalén Finné.

Var går åsikterna mest isär?
– Mest kritisk är jag mot att man använder skattebetalarnas pengar till subventioner. Branschen efterfrågar det inte, forskare dömer ut det och risken är att det bara spär på bristen på byggbar mark och markpriserna. Där finns det ingen möjlighet att komma överens, säger Ewa Thalén Finné.

På byggbolaget Veidekke är man positiva till regeringens inlägg.

– Fram till nu har de politiska partiernas reformvilja avgränsat sig till regelförenklingar med syfte att snabba på planprocessen. Sådana åtgärder är givetvis angelägna men att den typen av åtgärder är helt otillräckliga har stått klart ganska länge.Bostadsbyggande är fundamentalt en fråga om finansiering, både för konsumenterna och branschens aktörer, kommenterar Jimmy Bengtsson, vd på Veidekke tillsammans med Lennart Weiss, kommersiell direktör på bolaget.

“Kan bredda företagens möjligheter till lån”
Även bransch- och intresseorganisationen SABO är positiva till regerings initiativ. Framför allt ser man positivt att regeringen meddelar att de är beredda att tillföra medel till SBAB för utlåning till bland annat allmännyttan.

– Regeringen är beredd att tillföra medel till SBAB för utlåning till nyproduktion. Många av de allmännyttiga bostadsföretagen har möjlighet att låna via Kommuninvest men inte alla, så förslaget kan bredda de bolagens möjligheter till lån och på så sätt finansiera nödvändig nyproduktion, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

Maria Rankka. Foto: Orlando G. Boström.

Maria Rankka. Foto: Orlando G. Boström.

Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare, har vid flera tillfällen propagerat för en blocköverskridande överenskommelse, varför även hon är positiv till regeringens utspel.

– De politiska låsningarna inom bostadspolitiken har skapat stora samhällsproblem och de kan bara lösas genom en klok helhetspolitik. Det är därför glädjande att regeringen nu bjuder in oppositionen till samtal om bostadskrisen. Vi föreslår att det skyndsamt tillsätts en nationell bokriskommission som får i uppdrag att lämna slutsatser inom en tremånadersperiod.

Även vid onsdagens partiledardebatt diskuterades bostadsfrågan en del. Liberalernas ledare Jan Björklund var något raljant och sa bland annat att “era förslag är som att spotta en törstig i halsen”.

Jan Björklund. Foto: Folkpartiet.

Jan Björklund. Foto: Folkpartiet.

Han krävde återigen marknadshyror för nya bostäder, som en lösning på det långsamma byggandet. Han upprepade även sin devis om att subventioner inte är lösningen, utan att problemet ligger i att det inte lönar sig att bygga hyresrätter.

“Finns betydande strukturproblem”
Fastighetsägarna
välkomnar regeringens invit till blocköverskridande samtal och tolkar den som att regeringen svängt och insett att det behövs fler reformer för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. I en kommentar lyfter Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, dock fram vikten av att fokus ligger på övergripande strukturreformer snarare än diskussioner om det man redan är överens om.

– Det är bra att regeringen genom blocköverskridande överenskommelser vill möjliggöra förbättringar av bostadsmarknaden som håller långsiktigt. Men det regeringen ger uttryck för i debattartikeln antyder att den anser att bostadsmarknaden fungerar ganska bra och att det endast krävs minrde justeringar för att komma tillrätta med problemen, skriver Reinhold Lennebo i sin kommentar.

Han konstaterar att det finns betydande strukturproblem på marknaden och säger att småduttande inte räcker utan det krävs övergripande reformer. En av de stora bovarna i dramat är enligt Reinhold Lennebo hyressättningssystemet som han kallar illa fungerande och hänvisar bland annat till Boverket och en rad internationella institutioner.

– Framtida investeringar förutsätter en bostadsmarknad som fungerar och regeringens låsning vid att dagens system på hyresmarknaden ska bevaras förlänger därför problemen. Flera reformsteg mot en bättre fungerande hyressättning kan tas utan att äventyra konsumentskydd och trygghet för boende. Även detta måste diskuteras i de blocköverskridande samtalen, säger Reinhold Lennebo.

Texten uppdateras

Maria Nordlander
Mattias Fröjd
Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev