Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Bostadspolitiken under lupp

Publicerad: 19 september 2017, 12:00

Illustration: Petter Furå.

Vad har egentligen hänt sedan valet 2014? Med bara ett år kvar till nästa val sammanfattar vi några av de viktigaste bostadspolitiska händelserna och låter flera experter uttala sig i ämnet. ”Det finns problem som har växt de senaste åren, så är det svårt att ge bostadspolitiken ett högt betyg”, säger Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi.


Artikeln är även publicerad i Fastighetsnytt nummer 4, 2017.

Vad har egentligen hänt sedan valet 2014? Med bara ett år kvar till nästa val sammanfattar vi några av de viktigaste bostadspolitiska händelserna och låter flera experter uttala sig i ämnet. ”Det finns problem som har växt de senaste åren, så är det svårt att ge bostadspolitiken ett högt betyg”, säger Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi.

I artikeln har vi frågat sex experter på ämnet som pekar ut en del brister med dagens bostadspolitik, men lyfter även fram flera punkter som regeringen har lyckats med. Frågorna de fått lyder som följer:

1. Vad tycker du om dagens bostadspolitik?
2. Finns det något som borde ha diskuterats mer?
3. Nämn något som varit bra respektive dåligt?

Den rödgröna regeringen tog över makten vid valet hösten 2014 och satte som mål att bygga 250 000 nya bostäder till år 2020, ett mål som inte har justerats sedan dess. Boverkets byggbehovsprognos från i år menar dock att det behövs 600 000 bostäder till 2025, varav majoriteten måste byggas fram till år 2020. Det är en byggtakt som eventuellt kan bräckas i år, enligt preliminära siffror, men det innebär inte att man har kommit i hamn. Det krävs en hel del för att behålla ett så högt byggtempo mer långsiktigt.

Det som har utmanat politikerna mest sedan valet är migrationen, som nådde nya rekordnivåer under 2015 och 2016 och försatte den nya regeringen i en mycket hård sits. Få beslutsfattare i maktens korridorer hade i stundens hetta svårt att ge tillfredsställande svar till de journalister som undrade hur krisen skulle lösas. Det saknades både erfarenhet och kunskap inom området, vilket resulterade i att viktiga processer förhalades. Men när de byråkratiska svängarna väl var avklarade, så började viktiga pusselbitar att falla på plats och sedan dess har det ena politiska beslutet avlöst det andra.

Mandatperiodens bostadspolitiska händelser hann knappt inledas innan bostadsminister Mehmet Kaplan fick sparken efter flera skandaler. Peter Eriksson tog sedermera över, och mycket har hänt sedan dess. Han har bland annat presenterat 22 bostadspolitiska punkter som berör frågor om byggmark, byggkostnader, ledtider, uppskovsregler och hyresrätter.

Staten genomför just nu vad man själva kallar ”den största bostadssatsningen i Sverige på 20 år” och satsar runt sex miljarder kronor från i år på att bygga fler hyresrätter. I det arbetet erbjuds ett mycket omdiskuterat investeringsstöd på totalt 11,3 miljarder kronor som fördelas över en fyraårsperiod och ska räcka till cirka 10 000– 15 000 billiga hyresrätter per år. Regeringen ger även kommuner byggbonus på totalt 1,8 miljarder kronor eller 1,3 miljarder från nästa år, samt stöd till att upprusta och energieffektivisera miljonprogramsområden. Bostadsministern har utöver det gett Boverket i uppdrag att se över om det finns behov av att utveckla plan- och bygglagen, bland annat genom att ta fram fler undantag från kravet på bygglov som regeringen kan inrätta vid ”extraordinära händelser”. Men trots flertalet initiativ håller kritiker fast vid att det saknas helhetssyn, effektivitet och samordning inom bostadspolitiken.

Under nästan två år har exempelvis den hårt kritiserade paketeringsutredningen arbetat med att utreda fastighetsbranschens skatter med fokus på möjligheten att skattefritt avyttra fastigheter genom paketeringar. Det vill säga skattefri försäljning av aktier i fastighetsbolag. Utredningen visar att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner, förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år. Vissa kritiker menar dock att regeringen riskerar att skapa sin egen fastighetskris om förslaget genomförs.

Oron för de höga bostadspriserna, som stigit med drygt 40 procent de senaste tre åren enligt Finansinspektionen, ger också huvudbry. Andelen sårbara hushåll med höga skulder har ökat de fem senaste åren, men de skärpta amorteringsreglerna väntas dämpa skulderna med nästan fyra procent och bostadspriserna med ungefär 1,5 procent, enligt Fi:s analys från maj. Riksbanken har efterfrågat följande åtgärder för att minska sårbarheten: ”Det behövs dels åtgärder som skapar en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden, dels skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig. Även ytterligare makrotillsynsåtgärder behöver vidtas”.

En del experter befarar att stora förluster för hushållen till slut kan tvinga politikerna mot social bostadspolitik. I fjol fick Medlingsinstitutets före detta generaldirektör, Claes Stråth, i uppdrag att se över hyressättningssystemet. Det kom efter att fjolårets hyresförhandlingar strandat och fler började förespråka marknadshyror. De hävdar bland annat att det kommer att ge fler hyresrätter, medan andra, främst debattörer på vänsterkanten, tycker att det saknas belägg för det. Ett grundläggande problem är fortfarande att det byggs för många dyra bostäder, som personer med störst bostadsbehov inte har råd med. I november 2015 lämnade bland annat Boverket rapporten ”Boendesituationen för nyanlända” till regeringen, som uppmanar staten att fungera som en katalysator för ett ökat bostadsbyggande för låginkomsttagare. Det andra lägret menar att sådan social bostadspolitik kan leda till ökad segregation i samhället.

Flera komplicerade bostadspolitiska frågor är alltså fortfarande olösta och det återstår att se hur regeringen väljer att trygga Sveriges bostadsmarknad mer långsiktigt, stoppa ökad segregation i samhället och avvärja en eventuell bostadsbubbla eller fastighetskris.

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.