lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Attefall: Bidrag bidrar inte till långsiktiga spelregler

Publicerad: 11 juni 2015, 12:46

Stefan Attefall.

Stefan Attefall (KD), före detta bostadsminister, kommer idag med en rapport där han går igenom sina år som bostadsminister – och ger fortsatta förslag till hur bostadsbyggandet kan snabbas på.

Ämnen i artikeln:

Stefan Attefall

– Som bostadsminister gjorde jag den grundläggande analysen att Sverige sedan 1990-talets början har byggt ungefär hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort. När befolkningen stiger, ungdomskullarna är stora och vi har den starkaste urbaniseringen i Europa så skapar detta sammantaget den svåra bostadsbrist som råder, skriver Attefall i SvD Debatt.

Han menar att en nyckelfaktor till varför det inte byggs mer i storstäderna och tillväxtorterna är bristen på färdigplanerad och byggklar mark. Detta gör att investerare måste vänta i flera år på att få betalt för sina projekteringskostnader. De långa planprocesserna försämrar också konkurrensen, eftersom mindre företag ”inte har de muskler som krävs för att ligga ute med sina investeringar i uppemot 14 år”, skriver Attefall i SvD Debatt.

– Som bostadsminister såg jag hur viktigt det är att tidigt få igång de utredningar som är nödvändiga för att kunna genomföra reformer under mandatperioden. Ledtiderna är långa. Så utan tydlig agenda under det första året är det svårt att lämna några avtryck som statsråd, skriver han på SvD Debatt.

“Även om det finns färdigplanerad mark så byggs det inte”
I rapporten påpekar han vidare att kostnaden för att bygga i stora delar av Sverige är så hög att även om det finns färdigplanerad mark så byggs det inte.

Attefall är kritisk mot de subventioner för byggande som regeringen har föreslagit. Han menar att bidrag som ges efter detaljerade regler och som kan ändras på kort varsel inte bidrar till långsiktiga spelregler. Han menar att det finns risk för att företagen fokuserar mer på att jaga bidrag än att utveckla sätt att pressa kostnaderna.

I sin rapport, som presenterades under ett seminarium hos Fastighetsägarna på torsdagen, presenterade han ett antal punkter som regeringen borde kunna omsätta i lagförslag inom ett år.

- Höjda gränser för buller. Han tycker att regeringen borde ha fullföljt förslaget att höja gränsen på studentlägenheter till 65 decibel
- Förslag för en kortare planprocess. Han påpekar att tre av åtta förslag i den proposition som handlade om en enklare planprocess 2014 röstades ned. Dessa har nu remissbehandlats, och därför bör de kunna röstas igenom
- Fler tillval för hyresgäster skulle göra att hyresrättens attraktivitet förbättras. En remiss om detta finns färdig att läggas till riksdagen
- I juni presenterar Bostadsplaneringskommittén sitt betänkande om en förstärkt regional bostadsplanering
- Möjligheten för hyresrättsinnehavare att ombilda sin egen lägenhet till bostadsrätt, utan att behöva ombilda hela fastigheten. Detta har utretts och remissbehandlats
- Indexering av så kallade presumtionshyror, för att skapa mer förutsägbarhet
- Införa en lagstadgad konfliktlösningsmekanism mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen när man inte kommer överens i hyresförhandlingarna.

Här kan du läsa Stefan Attefalls rapport i sin helhet.

Redaktionen

Källa: SvD Debatt och Attefalls rapport ”Möjligheter, utmaningar och realiteter – Bostadspolitik från 2006 till nutid”

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev