söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Politik

Antalet hemlösa ökar kraftigt

Publicerad: 7 december 2017, 15:33

Mitt i den största byggboomen sedan 70-talet växer antalet hemlösa i Sverige, enligt en färsk kartläggning. ”Det behövs bostäder med hyror folk har råd att betala”, säger Socialstyrelsens utredare, Christina Högblom.

Ämnen i artikeln:

HyresrätterSocial hållbarhet

Närmare 33 250 personer i Sverige är hemlösa och minst 5 900 av dem lever i akut hemlöshet, vilket är 1 500 fler jämfört med 2011. De flesta akut hemlösa bor i härbärgen, jourboenden, vandrarhem, hotell eller korttidsboenden, men ungefär 21 procent sover under bar himmel, i offentliga miljöer, i bil, tält eller husvagn. Det visar Socialstyrelsens Hemlöshet 2017-rapport.

– Trycket ökar. Den akuta hemlösheten beror på att nästan alla kommuner i Sverige har bostadsbrist, säger Socialstyrelsens utredare Christina Högblom, till Fastighetsnytt.

Förhoppningen med kartläggningen är att ringa in personer i akut hemlöshet, för vilka boendet eller bristen på boende utgör ett problem. Ungefär en femtedel av personerna i akut hemlöshet ansågs inte ha behov av något stöd, insatser eller behandling, utöver boendet. Det speglar mycket konkret dagens bostadsbrist.

En annan kategori som ökat kraftigt är antalet hemlösa med långsiktiga boendelösningar, som ökat med 30 procent, till närmare 16 000 personer. De bor i en andrahandslägenhet där kommunen eller socialtjänsten står för förstahandskontraktet, förenat med vissa villkor. Det kan även handla om referensboende, tränings-, försöks- eller övergångslägenhet, genomgångsbostad eller Bostad Först.

– Det kan handla om att man har särskilda behov, behöver boendestöd, annan hjälp eller rehabilitering, då kan man i vissa fall få en sådan lägenhet.

Ungefär hälften av de hemlösa med långsiktiga boendelösningar har försörjningsstöd, enligt rapporten. En annan sak som är värt att notera är att lägenheter med sociala kontrakt tidigare varit öronmärkta, medan de i dag allt oftare används till att lösa bostadsfrågan för personer som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Vad tycker du att siffrorna indikerar?
– Det behövs mer bostäder med hyror folk som folk har råd att betala. Visst, det byggs mer men vi ser att hälften av alla hemlösa lever med ekonomiskt bistånd. Det som byggs nu, nyproduktionen, är dyr. De här personerna har inte råd att bo där.

I dagens läge har Försäkringskassan inte heller rätt att dela ut hur höga bostadsbidrag som helst, utan måste förhålla sig till en maxgräns som nödvändigtvis inte matchar dagens bostadsutbud.

– Det är svårt för unga och andra med låg inkomst att komma in på bostadsmarknaden, säger Christina Högblom.

Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät bekräftar den bilden och mer än 250 kommuner uppger sig ha brist på bostäder för unga, nyanlända och andra grupper med låg inkomst.

Stort mörkertal
Hemlöshetssiffrorna är antagligen ännu högre än vad rapporten anger med tanke på att många kommuner och organisationer, som meddelat att de har kontakt med hemlösa, inte har deltagit i årets kartläggning på grund av personalbrist, omorganisation och hög arbetsbelastning.

– Och det är bara personer som varit i kontakt med socialtjänsten eller organisationer på grund av sitt bostadsproblem som räknas. Kartläggningen omfattar en vecka och antalet ska ses som en miniminivå. Det finns nog fler hemlösa som ingen känner till.

En annan stor utmaning i framtiden är antalet papperslösa, en grupp som växer i takt med att de får avslag på sina asylansökningar och resulterar i ännu fler hemlösa. Frågan är om studien inte borde göras årsvis i stället för på uppdrag av regeringen, så att kommunerna kan förbereda sig bättre.

– I så fall måste man göra en annorlunda studie. Uppgiftslämnarna fyller i en enkät för varje person och det är en tidskrävande uppgift.

Utredarna har intervjuat verksamheter som möter EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige, varav de flesta är romer, men har inte kartlagt hur många de är.

Varför finns inga siffror om romer?
– Det beror på att de vistas här under väldigt kort tid. De är inte här för att stanna, utan kommer och går. De har ju rätt att vistas här i tre månader i sträck enligt EU:s regler och därför är det svårt att kartlägga hur många de är.

De flesta kommer säkert ihåg protesterna mot svenska polisen olagliga romska kartläggning som DN avslöjade 2013. I den här kartläggningen har Socialstyrelsen valt att beskriva hur EU-medborgare lever när de befinner sig i Sverige, men uppger inga siffror alls om dem.

Större press nu
Den växande hemlösheten sätter förstås allt större press på kommunernas sociala bostadspolitik och det är främst trycket på socialtjänsten som ökat markant de senaste åren, enligt rapporten. De bär allt större ansvar för att ordna både kortsiktiga och långsiktiga boendelösningar för samtliga inrapporterade hemlösa, samtidigt som deras fortsatta arbete har blivit allt viktigare för att hemlösheten inte ska cementeras och vissa grupper fastna i utanförskap.

– Socialtjänsten och kommunen blir indirekt hyresvärdar och får ägna mycket tid åt boendefrågor. Vissa har inget annat problem än att de saknar en bostad. Kommunen är ansvarig för bostadsförsörjningen, men socialtjänsten har bara det vid särskilda fall.

Ändå är det precis det som sker. Det signalerar om att situationen kräver nya lösningar, både på nationell och lokal nivå, för att avlasta myndigheterna och bromsa hemlösheten. Ett första steg kan exempelvis vara att implementera en nationell “tak över huvudet-garanti”, som i dag tillämpas i Stockholm, enligt rapporten.

Teresa Ahola

SIFFROR PER LÄN:
Antal hemlösa per 10 000 invånare och efter län, vecka 14 2017:

Västmanlands län: 43,8
Västernorrlands län: 43,2
Östergötlands län: 42,5
Gävleborgs län: 42,2
Skåne län: 41,2
Västra Götalands län: 39,8
Stockholms län: 31,9
Uppsala län: 30,4
Södermanlands län: 28,6
Jönköpings län: 26
Kronobergs län: 23,5
Värmlands län: 24,4
Dalarnas län: 24
Västerbottens län: 22
Norrbottens län: 20,3
Örebro län: 20,2
Kalmar län: 20,1
Hallands län: 19,8
Jämtlands län: 11,4
Blekinge län: 7,8
Gotlands län: 2,4
Källa: Socialstyrelsen

FAKTA

- Siffrorna i kartläggningen avser vecka 14 i år. Detta innebär att det är en ögonblicksbild och inte heltäckande för hur många hemlösa personer som finns i landet.
- Socialstyrelsens undersökning är nationell och bygger bland annat på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund och frivilligorganisationer.
- Män är fortfarande i majoritet bland de personer som är i hemlöshet, 62 procent.
- Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet är föräldrar till barn under 18 år och något fler kvinnor än män är föräldrar. Sammantaget var det minst 24 000 barn vars föräldrar var i någon av hemlöshetssituationerna.
- Drygt hälften av personerna är födda i Sverige. Antalet födda utomlands är i år drygt 2 000 fler än i kartläggningen 2011. Drygt hälften av de utlandsfödda har levt i Sverige i minst fem år.
- Mer än hälften av personerna har varit i hemlöshet i minst ett år och en av tio har varit hemlös i mer än 10 år.
- Försörjningsstöd är den enskilt vanligaste inkomstkällan för personer i hemlöshet. Nästan en av tio har lön från regelbundet eller tillfälligt arbete.
- Personer med missbruk och personer med psykisk ohälsa är något färre jämfört med kartläggningen 2011. Det är främst männen som uppges ha behov av, och under det senaste året fått, stöd och behandling för missbruk och beroende.
- Mer än var femte person i kartläggningen uppgavs inte ha några andra behov som föranleder stöd, insatser eller behandling, utöver boendet.
- För nästan var femte person uppgavs en bidragande faktor till deras hemlöshetssituation var att de blivit avhysta från sin bostad.
Källa: Socialstyrelsen

Följande kommuner har inte medverkat i kartläggningen: Trosa, Sävsjö, Älmhult, Högsby, Mellerud, Storfors, Orsa, Rättvik, Hofors, Ovanåker, Berg, Ragunda, Åre, Dorotea, Malå, Robertsfors, Sorsele, Vilhelmina, Arvidsjaur, Jokkmokk och Kiruna, Pajala.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev