torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

Utredning: Offentlig försäljning av laddstolpar och solceller olaglig

Publicerad: 7 juni 2022, 17:12

Lars Henriksson, professor på Handelshögskolan, och Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Foto: Handelshögskolan, Getty Images, Installationsföretagen

Statliga och kommunala energibolag saknar lagstöd för sina installationstjänster vilket snedvrider både pris och konkurrens, enligt en ny kartläggning från Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen. Nu krävs regelöversyn.

Ämnen i artikeln:

SKRSvenskt Näringslivladdinfrastruktur

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Lagstiftningen har inte hängt med när det gäller verksamhetstyp och behöver justeras för att följa konkurrensreglerna, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen på ett pressmöte som hölls på tisdagen.

Utmaningen har lett till att branschorganisationen och Svenskt Näringsliv tillsammans har kartlagt omfattningen av försäljning och installation av laddstolpar och solceller i rapporten En laddad fråga – konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen. Två installationstyper som enligt analysen gett mest omfattande konkurrensproblem jämfört med exempelvis värmepumpar, elinstallationer, mätare och vägbelysning.

Offentlig konkurrens förekommer i hela landet. Foto: Installationsföretagen, Svenskt Näringsliv

 

Enligt den rättsutredning som genomförts av Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap med särskild inriktning mot konkurrensrätt på Handelshögskolan, har de kommunala energibolagen inte stöd i vare sig el- eller kommunallagen för att sälja dessa varor eller tjänster. 

– Det beror oftast på att man inte tänker på kompetens och laglig rätt som offentlig aktör. Men det måste man göra. En annan sak är att domstolarna har en lite märklig tolkning av reglerna, som skulle behöva förtydligas, säger han på pressträffen.

Därmed finns det enligt honom heller inget hinder mot att den typen av kommunal försäljning förbjuds. 

Lars Henriksson Foto: Handelshögskolan

Läs även: Branschens nödrop – skriker efter teknisk kompetens: ”Växer inte på träd” 

Vid sidan om statliga Vattenfall är det främst de stora kommunala energibolagen som orsakar konkurrensproblemen. Borlänge Energi, Jönköpings energi, Jämtkraft och Skellefteå Kraft uppges dessutom agera utanför den egna kommungränsen. Det är heller inget ovanligt att affärerna sker via underleverantörer. 

Detta kan antingen prövas i domstol eller genom att se över reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Johan Holmquist, funktionsansvarig för konkurrensbegränsande offentlig verksamhet på Konkurrensverket, instämmer att tolkningen kan förtydligas, men utlovar ingen ny utredning i dagsläget.

– Först ska vi granska rapporten. Frågan om vad reglerna från 2010 ska göra är fortfarande väldigt öppen. De är helt unika för Sverige och där ligger det på oss att pröva och utmana reglerna i svensk domstol, säger han på mötet.

2010 infördes en ny bestämmelse i konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, som det alltså råder oklarheter kring. Han säger att det även förs principiella diskussioner på högre nivå, hos FN och OECD, om behovet att införa den här typen av regler.

Läs även: Massiv EU-satsning på solel – vill göra det obligatoriskt med solpaneler på nya byggnader 

Ärendet påminner också Holmquist mycket om fiberutrullningen, där Norrsken-utredningen som i fjol landade i att det kommunala bolaget Norrskens verksamhet låg utanför den kommunala kompetensen. Konkurrensverket gick dock inte vidare med utredningen eftersom det saknades tillräckliga indikationer på hämmande eller snedvridning av konkurrensen. I stället skickades en skrivelse till Infrastrukturdepartementet med uppmaning om att förtydliga regelverket om vilka verksamheter kommuner får bedriva på fiber- och bredbandsområdet.

Det vilar också enligt rapportförfattarna ett ansvar på kommunerna som därmed bjuds in till en öppen dialog om policys.

Tre uppmaningar i rapporten

• Regeringen: Tydliggör den kommunala kompetensen och skapa tydliga ramar för den offentliga verksamheten. Det privata näringslivet ska inte behöva möta snedvridande konkurrens från offentliga aktörer på det egentliga näringslivets område.

• Konkurrensverket: Pröva regelverkets möjligheter gentemot någon av de verksamheter som pekas ut i rapporten. Genom en sådan process kan mer klarhet ges var gränserna går för den offentliga verksamheten och de mest problematiska beteendena kan stoppas.

• Kommunerna: Gör en översyn av hela kommunens säljverksamheter för att se var konkurrens med privat verksamhet uppstår. Ge tydlig styrning till kommunala bolag om att inte konkurrera med privat verksamhet, i synnerhet där verksamheten inte har tydligt stöd i lag.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev