tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

“Regeringen riskerar att skapa en fastighetskris”

Publicerad: 30 mars 2017, 12:45

Bild: Dreamstime.

Paketeringsutredningen, som presenterades på torsdagen, kommer fram till att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner – förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år. Kritiker menar att regeringen, om de går vidare med förslagen, riskerar att skapa sin egen fastighetskris.

Ämnen i artikeln:

RegeringenUlla Werkell

På torsdagseftermiddagen presenterades till slut den så kallade paketeringsutredningen som syftat till att kartlägga beskattning inom fastighetsbranschen. Utredningen kommer fram till att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner – förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år.

Utredningen som presenterades på torsdagen har varit en av de stora snackisarna i branschen under året. Många har varit oroliga för förslagen som ska komma, och menat att eventuella nya lagar kan sätta käppar i hjulet för branschen.

Ett av utredningens uppdrag har varit att utreda om fastighetsbranschen har varit skattemässigt gynnad – ett påstående som branschen dragits med i många år. Nu kommer man fram till att så inte är fallet.

– Fastighetsbranschen betalar en låg andel bolagsskatt i förhållande till sitt redovisade resultat (9,9 procent jämfört med genomsnittet 13,5 procent) men betalar avsevärt mer fastighetsskatt (9,3 jämför med genomsnittliga 1,8 procent). Branschen kan därför totalt sett inte anses skattemässigt gynnad, skriver den särskilda utredaren Christina Eng i betänkandet.

Motiverar höjda bolagsskatter
Samtidigt menar man att de låga bolagsskattebetalningarna varken kan kompenseras eller motiveras av den högre fastighetsskatt som betalas.

– Det är därför motiverat att motverka de skattefördelar som sammanhänger med transaktioner med paketerade fastigheter, skriver Christina Eng.

Hon menar alltså att fastighetsskatten och stämpelskatten inte kompenserar för det låga bolagsskatteuttaget från fastighetsbranschen. I stället bör enligt utredaren dessa fastighetsrelaterade skatter tas ut utöver ett normalt bolagsskatteuttag.

Lagförslaget går ut på att skattemässigt likställa en transaktion med en paketerad fastighet med en direktförsäljning.

“När det bestämmande inflytandet upphör över ett företag vars tillgångar till huvudsaklig del består av fastigheter ska fastigheterna anses avyttrade och förvärvade för marknadsvärdet. Det sker således en avskattning av fastigheten i samma ägares hand vilket innebär att underlaget för framtida värdeminskningsavdrag blir i motsvarande mån högre”, skriver man.

Starka reaktioner
De första reaktionerna på förslaget är minst sagt starka. I ett särskilt yttrande från representanter för Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv, LRF, Sveriges Byggindustrier, FAR och SABO som Fastighetsnytt tagit del av säger man:

– Utredningens förslag innehåller allvarliga brister och kommer innebära att fastighetsinvesteringar blir överbeskattade jämfört med andra näringsgrenar. Om förslagen genomförs skulle det leda till ökande kostnader för bostadsbyggande och riskera att hota den finansiella stabiliteten i samhället. Förslaget är anmärkningsvärt även ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det strider mot grundläggande beskattningsprinciper om förutsägbarhet, undvikande av dubbelbeskattning och skatteförmågeprincipen.

Utredningen tar själva upp eventuella negativa konsekvenser av lagförslaget, och skriver bland annat “för fastighetsbranschen kommer förslagen om avskattning vid transaktioner med paketerade fastigheter att ha största påverkan för företag som har en hög transaktionstakt, omfattande projektutveckling och där objekten har en stark värdeutveckling”.

Man skriver även att det finns en risk för inlåsningseffekter och att utbudet av fastigheter ut det befintliga beståndet på marknaden för kommersiella fastigheter kan komma att krympa avsevärt.

– Fastighetsbranschen kommer om utredningens förslag genomförs att bli överbeskattad. Färre kommer vilja investera i fastigheter och stabiliteten i det finansiella systemet hotas. Förslaget måste hamna där det hör hemma, i papperskorgen, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna och fortsätter:

– Ökade upplånings-, transaktions- och finansieringskostander för fastighetsföretagen riskerar att leda till kreditförluster och sänkta marknadsvärden på fastigheterna. Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet finns det risk för att den finansiella stabiliteten hotas och på sikt kan det leda till att regeringen skapar en egen fastighetskris.

Här kan du läsa betänkandet i sin helhet.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev