Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lagar & regler

Ny rapport: Vissa regler saknar syfte

Publicerad: 10 augusti 2018, 12:09

Illustration: Petter Furå.

Efter en riksturné och möten med 220 experter presenterar Kommittén för modernare byggregler en ny rapport. I september anordnas en hearing med dessa tillämpare av regelverket.


Ämnen i artikeln:

Kommittén för modernare byggregler

Efter en riksturné och möten med 220 experter presenterar Kommittén för modernare byggregler en ny rapport. I september anordnas en hearing med dessa tillämpare av regelverket.

Det senaste året har Kommittén för modernare byggregler träffat 220 tillämpare av byggregler och besökt 15 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

– Vi har haft bra diskussioner och fått en god bild av hur dagens byggregler används och fungerar. Nu presenteras en bakgrundsanalys utifrån det, säger Kurt Eliasson, utredare för kommittén, till Fastighetsnytt.

Analysen presenteras i rapporten “Vägval för Sveriges nya byggregler”, som omfattar den del av kommitténs uppdrag som handlar om Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS).

– Det är inte ett betänkande som kommer att remissbehandlas, utan är en beskrivning av bakgrundsfakta, intryck och budskap vi samlat in.

Han förklarar att det finns principiella och återkommande frågeställningar som måste ventileras innan viktiga vägval görs. I september anordnas därför en hearing där alla involverade får chansen att diskutera de frågeställningar som presenteras i rapporten.

– Vi måste ha ett öppet arbetssätt i stället för att låsa in oss i korridorer för att kläcka idéer. Först när vi har lyssnat in tillämparnas synpunkter kan vi fatta beslut.

En fråga kommittén ofta möter, både i stora som små kommuner, är vad poängen med vissa regler egentligen är.

– Det saknas förståelse för några lagar. Varför finns de? Vad är syftet? Nybyggnadskrav på äldre byggnader känns exempelvis orimligt ur ekonomisk synvinkel.

Andra mer principiella frågor är om staten ska fortsätta reglera i detalj eller bara det allra viktigaste, om allmänna råd ska behållas eller ersättas av vägledning eller något annat, och hur ofta regelverket kan ändras.

– De nuvarande reglerna har funnits sedan 2011 och har ändrats 30 gånger. Många byggare är därför osäkra på om den lösning de väljer verkligen följer det senaste budet. Ibland upptäcker de under arbetets gång att så inte är fallet.

Många byggare hoppas därför på ett mer permanent regelverk, enligt Kurt Eliasson.

Riskerar inte det att göra regelverket stelbent?
– Jovisst, och därför måste vi ta fram byggregler som är moderna. De ska även vara anpassade för digital hantering av byggprocesser.

Senast i december nästa år ska kommittén lämna sitt slutbetänkande, med förslag till ändringar av byggregelverket, till regeringen.

Några axplock ur studien:

- BBR och EKS-regler är otydliga, saknar syfte och motsäger i vissa fall varandra.
- Kravnivåerna behöver ses över utifrån vad som är rimligt med hänsyn till boendekostnader.
- Det saknas prioritering från staten mellan krav och möjligheter för tillämpare att göra avvägningar i såväl nybyggnad som befintlig bebyggelse.
- BBR:s regler om ändring, ombyggnad och tillbyggnad är otydligt och kostnadsdrivande och föreslås regleras separat från nybyggnad, allmänna rådens juridiska status är omtvistad och föreslås särskiljas ur BBR till eget dokument.
- Det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört med allmänna råd.
- Hänvisningar till standarder samt deras aktualitet ifrågasätts.
- Regelverket ställer höga krav på kompetens och är inte anpassat för dagens och morgondagens utmaningar, exempelvis i form av behov av olika boendeformer och större hänsyn till hållbarhet och klimatförändringar.
- PBL och BBR ändras för ofta.

Teresa Ahola

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.