torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

Ny dom kan ge miljarder till fastighetsägare

Publicerad: 13 juli 2017, 07:34

Krokströmmen vattenkraftverk. Foto: Stefan Sjödin, Fortum.

Förvaltningsrätten fastslår i en ny dom att vattenkraftsproducenter missgynnas skattemässigt då de betalar högre fastighetsskatt en vattenkraftsproducenter. En dom som kan betyda miljardbelopp för branschen varje år, enligt Annika Arnström på EY.

Ämnen i artikeln:

Ernst & YoungEYFortumSkatteverket

Förhöjd fastighetsskatt på vattenkraftverk, jämfört med vindkraftverk, strider mot det EU-rättsliga regelverket och utgör ett otillåtet statsstöd som drabbar vattenkraftsproducenter. Det fastslår Förvaltningsrätten i Stockholm som bifallit Fortum Sverige AB:s yrkade om att bolaget skulle betala en fastighetsskatt på 0,5 procent, normalskattesatsen, istället för 2,2 och 2,8 procent som man gjort sedan 2009. Vindkraften betalar en fastighetsskatt på 0,2 procent, lägre än normalskattesatsen med andra ord.

I sina yrkanden hävdade Fortum bland annat att ”fastighetsskatten på vattenkraft ger en skattefördel åt andra producenter än vattenkraftsproducenter. Det är därmed fråga om ett gynnande med hjälp av statliga medel. Åtgärden är även selektiv och gynnar vissa företag och viss produktion.”

Vidare argumenterade man att den högre skattesatsen som Fortum betalat påverkar konkurrens och handel.

”Alla kraftproducenter agerar på samma marknad och för samma produkt. Den väsentligt lägre skatten på annan produktion minskar kostnaderna för producenter som är i direkt konkurrens med vattenkraftsproducenter.”

Enligt Annika Arnström, skattejurist på EY som var ombud för Fortum i processen, är domen unik då det är första gången som frågan prövas av svensk domstol.

Annika Arnström.

– Jag tycker att det är ett modigt beslut av rätten. Domen är mycket välformulerad och domarens slutsats att lagstiftaren missgynnat vattenkraftsproducenter är väl underbyggd. Domaren hade kunnat begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen men ansåg att det inte behövdes. Domen är något av en ”håll käften-dom” för Skatteverket, säger hon.

Hon tillägger att domen egentligen är ett underbetyg både till lagstiftaren och till tillämpande myndighet. Den förhöjda fastighetsskatten infördes för att, enligt lagstiftaren, beskatta ”övervinster” i branschen. Då sådana så kallade övervinster saknas i branschen, är domen även smakfull på det sättet att sådana inte ”tvångsbeskattas” längre.

Hennes bedömning är att Skatteverket kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten och ifall den bekräftar Förvaltningsrättens beslut så kan det röra sig om väldigt stora belopp bland annat på grund av retroaktivitet. Även Energiöverenskommelsen måste ifrågasättas. Av denna följer att en avtrappning av fastighetsskatten till 0,5 procent skall ske till 2020. Detta är inte möjligt med denna typ av dom.

– Av Fortums pressmeddelande framgår att en återbetalning om cirka 510 miljoner kronor kommer att ske med anledning av domen. För branschen totalt kan det röra sig om 5 miljarder årligen. Retroaktivt kan det sedan handla om enorma summor, säger Annika Arnström.

Hon säger sig vara fantastiskt nöjd med utfallet och konstaterar att detta är väl det närmaste en skattejurist kan komma en rockstar-känsla.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev