Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lagar & regler

Modernare byggregler efterfrågas

Publicerad: 2 juni 2017, 11:48

Robert Hannah (L), Caroline Szyber (KD), Emma Hult (MP) och Ines Uusmann, Handikappförbunden.

Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat så presenterades projektet ”Fler, billigare bostäder och bättre bostäder” i Radiohuset, Stockholm, på tisdagsförmiddagen. Efteråt hölls panelsamtal med politiker.


Ämnen i artikeln:

Boverket

Precis som Fastighetsnytt tidigare berättat så presenterade Sveriges Byggindustrier rapporten ”Fler, billigare och bättre bostäder” i Radiohuset, Stockholm. Sedan hölls ett panelsamtal med riksdagspartiers bostadspolitiska talespersoner som Emma Hult (MP), Robert Hannah (L) och Caroline Szyber (KD), samt Ines Uusmann från Handikappförbunden.

Förhoppningen är att rapporten ska vara underlag för en utredning om modernare byggregler som regeringen har tillsatt och som kommer att pågå i tre år.

– Vi har haft rundabordssamtal där vi har träffat olika delar av sektorn för att diskutera de här frågorna. Vi är i en insamlingsfas för att se vad det finns för konfliktytor och vad det här egentligen handlar om och vad vi ska titta på för att förändra. Den underliggande frågan är vad samhället ska definiera och prioritera, säger Anders Sjelvgren, rådgivare i utredningen och ny generaldirektör för Boverket.

Är det så att de allmänna råden uppfattas som tvingande regler?
– Efter våra rundabordssamtal är det många som återkommer till den frågan och det är en viktig fråga att fundera över. Tanken med allmänna råden är att de ska visa på bra lösningar och hur vi ska jobba med det för att det ska fungera på ett bra sätt, säger Sjelvgren.

Vems ansvar är det? Byggföretagens, politikernas eller tjänstemännens?
– Vi kommer att titta på det i utredningen, men det är inte lätt att peka på någon enskild. Det är lätt att kritisera, men man behöver titta närmare på det här. Jag tror att vi får fundera över hur vi ska använda regelverktyget för att det ska bli stabilare över tid. Det finns inte en regel som inte har ett viktigt syfte. Men ibland tror jag att byggreglerna har blivit ett verktyg för oss att lösa allt, jag tror inte att de ska lösa alla frågor, säger Anders Sjelvgren.

Under panelsamtalet berättade politikerna om sina reflektioner efter att ha läst rapporten. Boverkets byggregler, bilen, kommunala särkrav, tillgänglighet, besökstillgänglighet, kategoriboende, buller, tekniska lösningar och funktionsbehov var några ämnen som lyftes fram.

Emma Hult (MP) om..

..byggregler: Det finns en utmaning i Boverkets byggregler. Det finns säkert saker som vi behöver se över, men det är som sagt en pågående utredning. Men det är lite tråkigt att boende inte har varit med i utredningens referensgrupper för de ska ändå bo i det som vi bygger.

..buller: Det är jätteviktigt att vi pratar buller och framför allt hur vi minskar bullret vid källan.

..bilen: Vi planerar fortfarande för bilen och inte för människan. Hur mycket yta per kvadratmeter har bilen och vilka av ytorna skulle vi kunna bygga bostäder på. Kan vi sluta att ha bilen i fokus? För att minska bilens yta kan man få köra i hela bostadsområdet men parkera bilen utanför området, i ett parkeringshus.

..särkrav: P-normen är nog ett av de största särkraven vi har i Sverige. Alla kommuner har olika system och frågan är om kommunborna vill det. Vi pratar om funktionskrav, kommer det upprätta särkrav? Kommer man att ha egna sätt att tolka i kommunerna? Ska byggreglerna vara allmänna råd eller krav? Man måste tänka en vända till.

..tillgänglighet: När vi bygger små lägenheter måste vi göra det på ett sätt som gör att vi i framtiden kan göra om dem. För husen ska stå där i 100 år, så jag tror på flexibilitet och att vi inte bygger fast oss. Allt det nya som vi bygger ska vara tillgängligt för så många som möjligt och i det befintliga beståndet kan vi skapa billigare bostäder för där står infrastrukturen redan på plats.

Caroline Szyber (KD) om..

..byggregler: Det jag tycker är intressant är att en hel del uppfattar råd som fasta regler. Boverket och utredningen kan komma med snabba förslag. Ibland låter det så här i den politiska debatten: ”Nu har vi regelförändrat tillräckligt, ”Vi kan inte göra mer”, ”Det är tillräckligt jobbigt för alla handläggare i kommunen att lära sig det material som finns”. Men vi har en bostadskris och kan inte stoppa processer bara för att det är jobbigt att lära sig nytt, utan får snarare diskutera hur vi kan ge bättre stöd.  Jag tror att vi behöver diskutera vilka regler vi har för att vi alltid har haft dem och vilka regler man kan ändra om. Vad är rekommendationer och vad är regler?

..buller: Jag har ganska svårt att tro att vi kommer att höja bullernivån ytterligare med tanke på hur hårt oppositionen var tvungen att tjata för att få till den förändring som råder nu.

..kategoriboende: När jag började jobba med bostadsfrågorna för några år sedan var jag ganska skeptisk till kategoriboende, men nu måste vi börja prata om det. Vi kan hitta flexibla lösningar för dem som är under 35 år. Kan man bygga ungdoms- och studentlägenheter på vinden? Om de sedan inte behövs kan man slå ut väggar och göra större lägenheter. Många bor som en familj varannan vecka och ensamstående varannan vecka, då kan man ha flyttbara väggar för att få en större social yta. Det visar hur man kan använda teknik och bygga så som samhället ser ut.

..särkrav: Kommunerna håller fast vid det egna och då får vi inte de här serietillverkade husen. Branschen efterfrågar inte hus som bara godkänns i Sverige, utan i hela Skandinavien och norra Europa. Även om våra kommuner ibland tror att de har hittat den bästa lösningen så försvårar det bostadsbyggandet totalt sett i hela landet.

..bilen: Jag tror att bilen har en framtid. Vi bör snarare fundera på hur framtiden ser ut med självkörande bilar. Jag var i Norra Djurgårdsstaden där det byggdes parkeringar i stället för bostadshus. Problemet där är att kommunikationerna är dåliga och att boenden därför behöver sina bilar.

Robert Hannah (L) om..

..buller: Bullerdebatten är intressant och jag tror inte att vi kommer att kunna höja bullernivåerna särskilt mycket mer, utan behöver se över bullerreglerna generellt sett. Hur minskar man buller vid källan och arbetsplatsbuller? Generellt sett tror jag att den ökning som vi har gjort nu kommer att leda till fler bostäder. Vi behöver låta det verka och se vad som händer.

..särkrav: Kommunala särkrav och särtolkningar är ett område som vi behöver få ned. För vi vill ha serietillverkade hus i Sverige och det är alla partier egentligen överens om och då kan man inte ha det.

..tillgänglighet: Det här med funktionskrav i stället för detaljregler är intressant. Vi vill ha tillgängliga bostäder. När det gäller besökstillgänglighet vill jag lyfta aspekten att det finns grupper som utesluts från möjligheten att köpa en bostad om kravet införs. Äldre, barnfamiljer och personer med funktionsbehov. Vill vi ha en sådan bostadsmarknad? När det kommer till vindsvåningar, mindre bostäder och särlösningar är jag helt öppen för att kunna göra sådana avsteg. Men att ha det generella bostadsbeståndet och säga att dessa grupper inte kan bo där är en svår avvägning. Jag tycker att man borde titta på tekniska lösningar och funktionskrav i stället för detaljregler.

..bilen: Bilägare ska stå för kostnaden. Vid nybyggnationer bekostas ju garaget av alla som köpt en lägenhet i huset.

Ines Uusmann, Handikappförbunden om..

..funktionsboende: Jag vill börja med att säga att det i rapporten hela tiden kommer upp att alla vill ha öppna lösningar och att många inte klarar av det här ekonomiskt, att det är så dyrt. Vilka är alla och vilka är många? Jag representerar 41 organisationer som har någon form av funktionsnedsättning. De tillhör 15–20 procent av befolkningen. Förra kulturministern sade att det är 30 procent. Det är många som är beroende av en generell bostadspolitik som fungerar för alla. Vi har agenda 2030 och en proposition som ligger hos regeringen som handlar om rätten till att leva ett bra liv även om man har en funktionsnedsättning. Där är arbete och bostad nyckelfrågor för att det här ska fungera.

..buller: Vi måste ha en bostadspolitik som inte orsakar större problem med buller. Jag är väldigt bekymrad över vart bullerdiskussionen ska hamna någonstans. Våra expertmyndigheter, allt ifrån Folkhälsomyndigheten till Socialstyrelsen, kan belägga att det medför problem med hjärt- och kärlsjukdomar och tinnitus. Därför kan man inte säga att det inte spelar någon roll hur mycket det låter från Essinge- eller Värmdöleden bara man har det någorlunda tyst inomhus.

..byggregler: Vi har haft ett plock när det gäller byggregler och det är naturligtvis väldigt jobbigt för alla berörda. Vi får inte gå tillbaka till nödbostäder à la 30-talet om vi ska klara en bostadspolitik som alla människor ska ha möjlighet att kunna leva i. Det är egentligen en MMR fråga, en mänskliga rättigheter fråga, att ha tillgång till en bra bostad oavsett vilken funktionsförmåga man har.

..tillgänglighet: Lika väl som att studentbostäder blir pensionärsbostäder när ungdomsboomen är borta, ska man kunna flytta in i ett nytt bostadsområde till en någorlunda rimlig kostnad. För vem ska annars betala? Kommunalskatten eller är det en LSS-särlösning som ska betala för att man ska kunna bo i det här området? Vi måste ha generella regler som gäller alla, inklusive tillgänglighet för rörelse och kognitiv tillgänglighet. Om jag vore en politiker skulle jag säga nej till besökstillgänglighet. Vi måste göra rätt från början när det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Fakta:

Läs mer om rapporten här.

Rapporten “Fler, billigare och bättre bostäder” kan laddas ned här.

Teresa Ahola

Ämnen i artikeln:

Boverket

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.