lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

Klart: H2GS beviljas tillstånd för bygget av fossilfritt stålverk i Boden

Publicerad: 1 juli 2022, 08:44

H2GS visionsbild över det planerade stålverket i Norra Svartbyn, Boden. Foto: H2GS/TT

H2GS AB får grönt ljus till att påbörja bygget av ett fossilfritt stålverk inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden.
Det beslutade Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i en så kallad byggnadsdom på fredagen.
Bolaget får även tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning, leda om Lillbäcken samt beviljas art- och biotopskyddsdispens.

Ämnen i artikeln:

SvepetBoden


Ståltillverkning är både resurs- och energikrävande och leder till stora koldioxidutsläpp. Därför är det angeläget att minska utsläppen globalt, enligt domstolen. 

Bolagets avsikt att driva en fossilfri ståltillverkning ligger i linje med denna strävan, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

– Domstolen har bland annat beslutat om villkor för damning och buller under anläggningsskedet och att bolaget ska kompensera för de naturvärden som förstörs, säger Lena Nilsson, tekniskt kunnig domare i målet.

Läs mer: Stordalens havsnära 14-våningshotell stoppas 

Att bolaget kunnat visa att de kan och ska vidta olika skyddsåtgärder för att undvika alltför stora störningar är en viktig faktor som gör att de kan få bifall till yrkandet om byggnadsdom, uppger chefsrådmannen Katarina Brodin i pressmeddelandet.

– Det är ofrånkomligt att anläggandet av ett stort stålverk innebär ett ingrepp i naturmiljön och att arter som finns i området påverkas. En så pass stor verksamhet kommer även att påverka närboende både när stålverket anläggs och vid drift, säger hon.

Läs mer: Cementas vd om krisen och de framtida leveranserna 

Bolaget är enligt ett villkor i tillståndet också skyldigt att samverka med Försvarsmakten så att skada för totalförsvaret inte uppstår.

– H2GS har också fått bifall till att få ta tillståndet i anspråk även om domen överklagas, vilket betyder att de kan påbörja arbetena på en gång, säger tekniska rådet Per Lagervall i pressmeddelandet.

Domstolen ska i nästa skede pröva tillståndet till driften av stålverket och dess villkor. 

Läs mer: ”Fastighetsmarknaden måste leda utvecklingen”

Om ansökan från H2GS

Stålverket ska ha en årlig maximal produktion av bland annat 5 miljoner ton vardera av prima ämnen och varmvalsade band, och omfattar tillstånd till tillverkning av 280 000 ton vätgas, samt 4,2 miljoner ton järnsvamp årligen.

 

Tillstånd till omledning av vattendraget Lillbäcken, samt reservationsvis till bortledning av grundvatten från jord- och bergskärning vid Lillbäcken.

Bolaget har också bland annat lämnat in yrkande om dispens från förbud i artskyddsförordningen.

 

Yrkanden om bland annat byggnadsdom, vattenverksamhet och artskyddsdispens har prövats i en särskild dom.

 

Källa: Mark- och miljödomstolen i Umeå

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev