fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

Grönt ljus: Cementa får bryta kalk efter nyår

Publicerad: 13 december 2022, 12:04

Foto: Johanna Åfreds

Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite får grönt ljus – med mindre än tre veckor kvar på det nuvarande tillståndet. Det meddelar Mark- och miljödomstolen.

Ämnen i artikeln:

CementaGotland

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


För drygt ett år sedan blev Mark- och miljööverdomstolens avvisande av Cementas tillståndsansökan för att bryta ny kalk en kalldusch för byggbranschen. Nu ger Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Cementa tillstånd att bryta kalk i ytterligare fyra år.

Läs även: Branschpanik, grundlagsändring och importbråk: Vi listar turerna i cementkrisen

I ett pressmeddelande från domstolen framgår det att myndigheter och enskilda har invänt mot att Cementas utredning till stöd för ansökan inte tar hänsyn till påverkan som täktverksamheten, och framförallt bortledningen av grundvatten, i Slite hittills har haft.

Mark- och miljödomstolen har dock ansett att miljökonsekvenserna ska bedömas utifrån den påverkan som verksamheten har under tillståndstiden om fyra år, och att prövningsunderlaget möjliggör en sådan bedömning. Det har enligt domstolen därmed inte funnits skäl att avvisa Cementas ansökan.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande, rådmannen Karin Röckert, i ett pressmeddelande.

Vidare framgår det att de nya brytområdena är relativt begränsade under tillståndsperioden. Cementa kallar tillståndet för ett ”brygg-tillstånd” då bolaget avser att under tillståndstiden ansöka om ett längre och mer omfattande tillstånd.

Domstolen har ställt villkor i tillståndsgivningen. Det handlar om begränsningar i fråga om buller, vibrationer och luftstötsvågor, samt åtgärder för att minimera damning vid transporter och risker vid förvaring av kemiska produkter.

Cementa välkomnar domstolens besked. De tar särskilt fasta att domstolen har meddelat ett så kallat verkställighetsförordnande, vilket innebär att tillståndet kan tas i anspråk omedelbart, även om domen överklagas.

– Dagens besked är mycket glädjande för oss, våra medarbetare, och för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor. Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, i en presskommentar.

Naturvårdsverket, en av motparterna, anser inte att Cementas underlag uppfyller de utredningskrav som ställs i EU-lagstiftningen och yrkade därför på ett avvisande. Bland annat anser Naturvårdsverket att det behövs behövs längre mätserier och mer platsspecifik data för hur grundvattennivån kommer att påverkas av täktverksamheten.

– Det finns höga naturvärden i området och konsekvenserna av verksamheten har inte beskrivits tillräckligt, säger Maria Ed Sundelin, miljöingenjör och teknisk handläggare på Naturvårdsverket.

Kommer ni att överklaga?

– Vi kan bara konstatera att domstolen inte gått på vår linje. Målet är komplicerat och nu behöver vi analysera hur domen är motiverad. Först därefter kan vi avgöra hur vi ska gå vidare, säger Maria Ed Sundelin.

Marlene Andersson, länsjurist, representerar länsstyrelsen i Gotlands län, som också är motpart i målet.

Vad innebär domen för er?

– Den innebär att vi som tillsynsmyndighet ska kontrollera att de bedriver verksamheten på de villkor som följer med tillståndet. Eftersom de också fick verkställighetsförordnande är det viktigt att vi kontrollen fungerar som vanligt, säger hon.

Marlene Andersson säger också att Länsstyrelsen, precis som Naturvårdsverket, måste läsa och analysera domen innan de kan fatta beslut om en eventuell överklagan.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev