Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lagar & regler

Föreslår asymmetrisk beskattning

Publicerad: 4 april 2017, 13:00

Lennart Sten.

Foto: Fastighetsägarna.

Så har den då överlämnats ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.


Så har den då överlämnats: ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.

Om vi börjar med det generella, finns det en del i vilket utredningen har gjort ett grundligt arbete. Det gäller analysen av fastighetsbranschens skattesituation. Det har varit en uppfattning på vissa håll att fastighetsbranschen är skattemässigt gynnad. Utredningen slår fast att så är inte fallet. Detta är en mycket viktig slutsats. Därefter är det tyvärr slut på god analys. Slutsatsen borde i alla normala fall leda till att förslag som ökar sektorns beskattning och skapar asymmetri mellan olika delar av näringslivet inte skulle vara aktuellt. Istället föreslår utredningen en beskattning av reavinstkaraktär och ytterligare en beskattning för att simulera stämpelskatt. Detta leder till en kraftig överbeskattning av fastighetssektorn jämfört med andra delar av näringslivet.

I all enkelhet innebär förslaget att om det bestämmande inflytandet över ett bolag som äger fast egendom ändras så skall den fasta egendomen betraktas som försåld och återköpt till det aktuella marknadsvärdet. I praktiken innebär det att skillnaden mellan det skattemässiga restvärdet och marknadsvärdet momentant tas upp till full beskattning. Som ersättning för stämpelskatt skall också en schablonintäkt motsvarande 7,09 procent av marknadsvärdet på den fasta egendomen tas upp till beskattning.

Förslaget har stora systembrister men också stora tekniska brister. Det finns flera delar av förslaget som inte bara kan ifrågasättas utan är direkt olämpliga. Den föreslagna lösningen med en momentant utlöst beskattning när det bestämmande inflytande i ett fastighetsägande bolag ändras leder bland annat till retroaktiva effekter. Ett bolag som äger fastighetsägande bolag som sålts i flera omgångar får inte bara skatta för sin egen reavinst utan även för reavinsten och värdet av tidigare avskrivningar för alla de tidigare ägarna. I vissa fall kan den som köpt en paketerad fastighet och säljer den till ett högre marknadsvärde, göra en likviditetsmässig förlust.

Enligt gällande lagstiftning, tas inte resultateffekten av försäljning av näringsbetingade aktier upp till beskattning vid avyttring, vare sig vid vinst eller förlust. Med det framlagda föreslaget kommer skattesystemet att bli asymmetriskt. Det kommer att vara tillåtet att skattemässigt ”paketera” alla typer av tillgångar; Ferraribilar, aktier, obligationer, industriella installationer, flygmaskiner, allt utom fast egendom. Denna asymmetriska behandling av produktionsresurser är svår att förstå.

Den tänkta lösningen borde leda till att marknadsvärdet på fastigheter krymper momentant med den förväntade ökade beskattningen. Det kan inte heller uteslutas att den redovisningsmässiga effekten leder till bokföringsmässiga förluster även utan någon försäljning. Totalt sett leder detta till att belåningsgraden går upp vilket med ökade kapitaltäckningskrav i banksektorn kan leda till högre räntor för fastigheter. Lägre marknadsvärden, ökade belåningsgrader och högre räntor kommer att påverka den finansiella stabiliteten negativt.

Med detta dramatiska förslag framlagt kommer det att bli svårt för köpare och säljare att mötas och till dess att förslaget förkastats kommer detta att kraftigt bromsa in likviditeten i fastighetssektorn.

Bostadssektorn och produktionen av bostäder som i allt är hantering av fast egendom kommer att påverkas negativt på olika sätt av det här förslaget.

Om Staten behöver ytterligare skatteintäkter är det svårt att förstå varför detta skall ske genom ett förslag som är tekniskt undermåligt, skapar uppenbara asymmetrier i beskattningen och dessutom slår mot en sektor som redan bär sin del av skattebördan.

Lennart Sten
Ordförande, Fastighetsägarna Sverige

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.