lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

Enklare regler skapar fler bostäder för unga

Publicerad: 22 november 2012, 13:23

Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

Ämnen i artikeln:

BoverketStefan AttefallStudentbostadsföretagen

Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

– Vi måste se till att snabbt öka byggandet av bostäder för unga. Regelverket för studentbostäder och små bostäder är idag alldeles för krångligt. Till exempel finns det krav på att alla fastigheter med studentbostäder ska innehålla gemensamhetsutrymmen, trots att många studenter hellre umgås på fik, på biblioteket eller hemma hos varandra. Då är det kanske rimligt att ta bort den regeln, i stället för att lägga pengar på stora utrymmen som inte används. I slutändan är det ju ändå studenterna som på hyran betalar för dessa fördyrande regler, säger bostadsminister Stefan Attefall.

I uppdraget till Boverket ingår att

- se över det regelverk och de vägledningar som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder med en boarea om högst 35 m2. Boverket ska föreslå förändringar för att stimulera och underlätta framväxt och byggande av sådana bostäder. Lättnaderna får dock inte leda till att byggandet medför en oacceptabel risk för miljön, människors hälsa eller säkerhet. Reglerna som styr både nybyggnad och ändring av byggnader ska ses över.
- utreda vilka avsteg som bör kunna göras från kraven i plan- och bygglagen vid tidsbegränsat bygglov
- utreda möjligheter och behov av att förlänga tidsperioden för tidsbegränsade bygglov (från dagens fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år)
- utreda möjligheter att förenkla bygglovsprocessen när tillfälliga bostäder flyttas och ställs upp på en ny plats

Det har dessutom framkommit att det är oklart vilka avsteg från plan- och bygglagen som kan göras vid tidsbegränsade bygglov för t ex studentbostäder. Oklarheten kan leda till att vissa byggen som hade kunnat minska bostadsbristen inte blir av. Boverket ska därför också ta fram en vägledning och genomföra andra informationsinsatser om vilka avsteg som kan göras från plan- och bygglagen vid ett tidsbegränsat bygglov och informera om vilka möjligheter som finns för att bygga och utforma studentbostäder med dagens regler.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 juli 2013. Informationsinsatserna ska genomföras under 2013.

Parallellt och i samarbete med Boverkets utredning stämmer även branschorganisationen Studentbostadsföretagen av med branschens aktörer för att uppmärksamma vilka regler som är problematiska vid nybyggnation av studentbostäder.
– Det är våra medlemmar som både bygger bostäder och har bra insyn i vad som upplevs positivt och negativt av studenterna. Därför kommer vi att lyssna på dem och vidarebefordra synpunkterna till Boverket, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen har redan påbörjat kartläggningen av vad som upplevs som de främsta hindren. Även om arbetet fortfarande pågår går det redan att se ett stort intresse för normerna kring gemensamhetsutrymmen, tillgänglighet och buller.
– Vilka eventuella lösningar som är önskvärda är inte fastställda i dagsläget, utan vi kommer under vintern att titta på problemen ur flera olika perspektiv för att hitta de lösningar som gynnar nybyggnationen av bostäder som studenterna efterfrågar, säger Martin Johansson.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet, Studentbostadsföretagen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev