onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Lagar & regler

Enhetligare bullerregler ska underlätta bostadsbyggandet

Publicerad: 24 januari 2013, 13:43

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågan om buller när det gäller bostadsbyggande. Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder.

Ämnen i artikeln:

BoverketSocialdepartementetStefan Attefall

Utredare blir Anders Lillienau som är rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Regeringen ger samtidigt också uppdrag till både Boverket och Naturvårdsverket, två myndigheter som hanterar bullerfrågor, att utarbeta vägledningar kring och samordna sina respektive regelverk så att de inte motverkar varandra.

Under åren har det genomförts åtgärder för att begränsa framför allt det buller som människor utsätts för i boendemiljön. Regelverket på området anses dock snårigt och komplicerat. Plan- och bygglagen reglerar planläggning och lovgivning vid bostadsbyggande medan miljöbalken reglerar prövning och tillsyn av industriell verksamhet, och de olika regelverken har ofta gett motstridiga besked kring huruvida bostadsbyggande kan bli tillåtet på en viss plats.

– Den ständiga frågan om bullernivåer är en viktig anledning till att många bostadsprojekt i Sverige försenas eller inte ens blir av. De riktvärden som finns idag tolkas olika och ibland krockar reglerna med varandra på ett sätt som blir rent löjeväckande. Ska vi få fart på bostadsbyggandet måste vi sätta ned foten i bullerfrågan en gång för alla så att alla vet vad som gäller, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över hur regelverken i plan- och bygglagen respektive miljöbalken ska kunna fungera tillsammans på ett smidigare sätt och på så sätt underlätta för berörda myndigheter att samordna sina ställningstaganden i fråga om buller.  Syftet med utredningen är att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Utredaren ska lämna förslag till åtgärder, författningsförslag och andra förslag som kan behövas för att bidra till ökad tydlighet och samordning.

Regeringen ger också uppdrag till Boverket och Naturvårdsverket att ta fram vägledande underlag vid planering för byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från hamnar, industrier och annan liknande verksamhet. Myndigheternas riktlinjer har hittills ofta gett olika besked, vilket skapat problem.

Utredningsuppdraget och uppdragen till Boverket och Naturvårdsverket ska redovisas senast den 31 augusti 2013.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev