Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lagar & regler

35 000 fler bostäder varje år – med nuvarande regler

Publicerad: 8 september 2016, 12:25

Martin Willén och Åsa Bellander.

Foto: Twitter/Örebro kommun.

Mellan första juli 2015 och sista juni 2016 startades byggandet av 47 743 nya bostäder i Sverige. 2 277 av dessa startades i Örebro kommun, en byggtakt som kraftigt överstiger rikssnittet. Översatt till de övriga större kommunernas förutsättningar och befolkningsmängd pekar Örebros byggtakt på att det idag finns utrymme att producera minst 35 000 lägenheter till i Sverige per år, utan att ändra lagstiftningen.


Ämnen i artikeln:

Martin WillénÖrebro

Sveriges kommuner och byggbransch har gemensamt åstadkommit en rejäl kraftansträngning för att få fram fler bostäder i hela Sverige. Det är naturligtvis positivt. Men Boverkets befolkningsprognoser pekar på att det inte räcker med de nuvarande nivåerna. Under en tioårsperiod måste det byggas hela 710 000 nya bostäder om alla ska kunna få tag på en bostad. 710 000 bostäder på 10 år betyder att byggtakten behöver öka till minst 71 000 nya bostäder om året för att behoven ska kunna mötas. Kanske krävs det lite till för att ta igen det underskott på byggande som vi just nu ser.

I debatten om vad som behöver göras för att nå upp till de nödvändiga nivåerna av bostadsbyggande söker intresseorganisationer och enskilda debattörer efter lösningar som alla innebär stora förändringar i de regelsystem som på ett eller annat sätt styr byggandet. Några efterlyser lagändringar som påstås korta ledtider. Andra föreslår stimulanser i syfte att öka viljan att bygga. Ytterligare några hävdar att hela idén med kommunal fysisk planering borde upphävas. Men trots att förslagen och idéerna är många är det mycket få som presenterar uträkningar om vad de olika förslagen faktiskt skulle kunna ge i ökat byggande.

Byggbranschen är en konservativ bransch där mycket fortfarande sker på samma sätt som det gjorde för årtionden sen. Detta gäller såväl den privata som den offentliga delen av branschen, inklusive kommunernas stadsbyggande. Få aktörer, privata som offentliga, har omprövat sina arbetssätt i grunden för att söka snabbare, effektivare och smartare sätt att arbeta. Många av de förslag som förs fram i debatten bygger på förändringar hos någon annan. Sällan, eller aldrig, handlar förslagen om innovativa förändringar i det egna arbetssättet.

I Örebro har vi genom målmedvetenhet, mod, kreativitet och en omfattande dialog med den marknad som bygger bostäderna, hittat otraditionella sätt att styra, organisera och utföra de arbeten som kommunen gör som sin del i byggkedjan. Vi har utmanat yrkesroller, vi har utvecklat samspelet mellan de politiska uppdragsgivarna och de tjänstemän som omsätter styrningen i handling, vi har vänt bak och fram på processer, skalat bort onödiga moment som inte skapar någon nytta och vi har vågat att på riktigt prioritera byggtakten. Utan vare sig magi eller fusk har vi lyckats skapa korta och smarta processer som ger en byggtakt som sticker ut i nationell jämförelse. I Örebro är tiden från markanvisning till inflyttning mellan en tredjedel och en tiondel av vad den är i jämförbara kommuner. Markanvisningarna sker på färdiga, gällande och flexibla detaljplaner och samtidigt byggs dessa stadsdelar med goda kvalitéer och utan att åsidosätta det kommunala ansvaret för en god bebyggd miljö.

De 2 277 bostäder som byggstartades i Örebro mellan juli 2015 och juni 2016 motsvarar 4,8 procent av Sveriges totala byggtakt, trots att Örebros befolkning bara motsvarar 1,4 procent av landets totala befolkning. Faktum är att om det i Sveriges 15 största kommuner, de med över 100 000 invånare, hade byggstartats lika många bostäder per invånare som det gjordes i Örebro skulle ytterligare cirka 35 000 bostäder ha byggstartats. Tillsammans med de bostäder som faktiskt byggstartades blir det en årlig byggstartstakt på knappt 82 000 bostäder – en takt som ligger väl i fas med det behov av nybyggande som Boverket har pekat ut.

Naturligtvis är förutsättningarna olika i olika städer, men bland dessa 15 största bör de finnas både de som har bättre och de som har sämre förutsättningar än Örebro. Det är alltså ett rimligt antagande att det idag, inom nuvarande regelsystem, finns potential för ytterligare cirka 35 000 fler byggstartade bostäder årligen. Vårt arbete i Örebro visar att det inte är stora systemförändringar som krävs för att realisera denna potential. Det som krävs är att fler kommuner axlar sitt ledarskap och visar mod att söka efter innovativa förändringar av de egna arbetssätten och prioritera byggtakten.

Åsa Bellander
Stadsbyggnadschef Örebro kommun

Martin Willén
Biträdande stadsbyggnadschef Örebro kommun

Ämnen i artikeln:

Martin WillénÖrebro

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.