Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Viktigt tänka mer regionalt

Publicerad: 9 april 2014, 13:53

Business Arena Göteborg. Foto: Sigurdur J. Olafsson.

Även om det finns en hel del strukturella flaskhalsar i den svenska ekonomin så tyder det mesta på att den svenska ekonomin återhämtar sig från finanskrisens efterdyningar. Det konstater Swedbanks chefsekonom, Anna Felländer, som talade på Business Arena Göteborg. I en efterföljande paneldebatt tog Fastighetsägarnas chefsekonom Tomas Ernhagen den bollen vidare.

Ämnen i artikeln:

Business Arena

– Ekonomisk återhämtning är så klart positiv för fastighetsbranschen, sa han.

Vidare förklarade Tomas Ernhagen att kostnadsbilden för närvarande är gynnsam för fastighetsbranschen och att med ökad sysselsättning i ekonomin så ökar företagens behov för nya lokaler. Därmed torde fastighetsbolagens vakanser rimligtvis sjunka.

Även P-G Persson, vd för Platzer, har en positiv syn på framtiden. Enligt honom är efterfrågeläget gott i vissa delar av bolagets affärsområde, det vill säga Göteborg, men han vill dock inte gå så långt att säga att bolaget upplever någon högkonjunktur.

Panelen, som utöver Tomas Ernhagen och P-G Persson bestod av Anna Felländer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, var överens om att det finns stora möjligheter i Göteborg men även att man måste ta vara på den stora efterfrågan efter att bo i staden. Panelen var ense om behovet för ökat utbud av planlagd mark från kommunens sida och att det finns en vilja att bygga fler bostäder i Göteborg men enligt Johan Trouvé så är den största efterfrågan efter bostäder i lägen där utbudet på mark är praktiskt taget obefintligt. Det problemet verkar emellertid vara nationellt snarare än lokalt.

Anna Felländer spann vidare på planeringstråden och uppmanade kommuner, även utanför Göteborgsregionen, att tänka i ett mer regionalt perspektiv och skapa incitament för att jobba över kommungränserna. Med det avser hon att en storstadsregion vanligtvis består av fler än en kommun och att för att regionen ska kunna avancera och dra nytta av sina uppenbara stordriftsfördelar måste alla dra åt samma håll.

Västsvenska paketet viktigt

Just i det syftet är det även viktigt att staten bidrar på de områden kommunerna sjävla inte kan ta steget fullt ut och där är infrastruktur det mest uppenbara exemplet. Den pågående debatten om infrastruktur i landets största regioner har knappast undgått någon men i nationell media cirklar den debatten dock till stor del om Stockholm. I Göteborgsregionen har man fått det så kallade Västsvenska paketet som innebär satsningar på tåg- och biltrafik samt kollektivtrafik och cykling.

Samtaliga i panelen var överens om infrastrukturens betydelse och särskilt de lokala representanterna, det vill säga Johan Trouvé och P-G Persson, såg det som en positiv och spännande framtidssatsning som kan ge ambitionen om ett växande och mer konkurrenskraftigt Göteborg en välbehövlig skjuts.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev