lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Vi är på rätt väg!

Publicerad: 4 oktober 2014, 11:32

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

I en tidigare krönika avslutade jag med frågeställningen: ”Hur vi ska få igång bostadsbyggandet? Ja, den frågan är värd en helt egen krönika.” Så nu är väl det dags att svara på den frågan!

Ämnen i artikeln:

Annika WallenskogSKR

I en tidigare krönika avslutade jag med frågeställningen: ”Hur vi ska få igång bostadsbyggandet? Ja, den frågan är värd en helt egen krönika.” Så nu är väl det dags att svara på den frågan!

Utifrån en historisk återblick är det inte konstigt att förstå varför vi har ett lågt bostadsbyggande. Det har ju aldrig återhämtat sig sedan 90-talskrisen! Perioden dessförinnan producerades väldigt många bostäder. Under miljonprogrammets år, låg nivån på 100 000 bostäder per år. Alla skulle få ett boende: Kvalité, trivsel och design var underordnat! Bostadsbyggandet fortsatte sedan på en relativt hög nivå med hjälp av statliga räntesubventioner, en avreglerad kreditmarkanad och goda inkomstökningar.

Skattereformen 1991 med minskad avdragsrätt för räntor sänkte värdet på fastigheterna. Detta, i kombination med 90-talskrisen då lågkonjunkturen dämpade efterfrågan på bostäder, gjorde att vi fick en rejäl fastighetskris. Produktionen av bostäder föll till en nivå på dryga 10 000 bostäder per år, en tiondel av det som byggts under 70-talet! Sedan ökade produktionen väldigt långsamt, till cirka 30 000, fram till 2008. Finanskrisen påverkade sedan bostadsbyggandet negativt, ner till en nivå på cirka 20 000.

Att produktionen inte kommit upp i några stora tal beror på en kombination av omständigheter: Marknaden har inte återhämtat sig sedan 90-talet, vilket hållit tillbaks antalet byggbolag och anställda. Vi har inga eller låga subventioner till nybyggnation, krångliga regelsystem, stora möjligheter att överklaga detaljplaner, långsamma handläggningstider, statliga riksintressen med skyddad mark som lägger en död hand över stora områden, bullerskydds- och strandskyddsregler som bromsar byggande i attraktiva lägen och brist konkurrens inom byggindustrin som driver upp byggkostnaderna. Ytterligare en bromsande faktor är en relativt långsam infrastrukturutbyggnad, vilket kan göra att byggföretag avvaktar produktion tills kollektivtrafik kommer till. Sedan har finansiella åtgärder hämmat produktionen: ROT-avdrag för ombyggnad (när man redan äger en fastighet, vilket styr byggarbetskraft att renovera kök i stället för att bygga nytt), ”flyttskatt” vid försäljning som minskar viljan att sälja, samt krav på bankerna på bland annat högre kapitaltäckningsgrad, vilket försvårar och fördyrar byggkreditiv och andra lånemöjligheter.

Det är dessutom så att en högre efterfrågan än utbud på fastigheter och stigande priser gör att privatpersoner behåller sina bostäder och byggföretag ”ligger” på markplättar i avvaktan på ytterligare prisuppgång. Så, bara det faktum att vi har bostadsbrist förvärrar krisen i sig.

Men vi är på rätt väg! Staten har tillsatt många utredningar i syfte att förenkla reglerna, begränsa riksintressena, minska motstridiga myndighetskrav, och driva på aktiviteten i kommunerna. Och kommunerna jobbar aktivt med sina detaljplaner. I en undersökning som Sweco gjorde åt SKL hösten 2013 av 25 kommuner (varav storstäderna ingår) visade det sig att det fanns över 70 000 färdiga byggrätter. Men det går trögt att få till byggandet, enbart 14 000 bostäder började byggas i dessa kommuner.

Statistiken visar dock, glädjande nog, att år 2013 påbörjades över 30 000 bostäder att byggas i Sverige. Även första kvartalet 2014 har ökningen fortsatt, och var nästan 30 procent högre än under första kvartalet 2013.

Men det är fortfarande en del som återstår om vi vill att byggandet ska ta ordentlig fart: Då måste vi förändra de finansiella systemen så att det blir billigare och förmånligare att bygga nytt och vi måste göra regelverken flexiblare. Vi måste också få en ökad konkurrens inom byggsektorn och förbättra kommunikationen mellan byggentreprenörer och myndigheter.

Annika Wallenskog
Biträdande chefekonom, SKL

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev