tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Skarpa politiska reaktioner på Swedavias besked om Bromma flygplats

Publicerad: 14 september 2020, 14:27

Bromma flygplats är inte lönsam att driva vidare efter coronapandemin, skriver Swedavia i en ny konsekvensanalys som lämnats till regeringen. Annat var det för fem år sedan. Bilden är tagen den 17 december 2015 då det sattes nytt passagerarrekord på Bromma Stockholm Airport. Foto: Swedavia

Beskedet från Swedavia att Bromma flygplats blivit för dyr att driva vidare väcker starka reaktioner från politiker i Stockholm. Vänsterpartiet vill skynda på en förtida avveckling för att frigöra mark till nya bostäder medan Moderaterna riktar hård kritik mot regeringen.

Ämnen i artikeln:

Bromma flygplatsSwedaviaModeraternaVänsterpartiet

AJ


Statliga Swedavia meddelade på måndagen att man bedömer det som olönsamt att Bromma flygplats vidare efter coronakrisen men att en avveckling kan ske först när Arlanda fått utökad flygkapacitet. 

Den slutsatsen görs i den konsekvensanalys av en eventuell förtida avveckling som gjorts på uppdrag av näringsdepartementet.

– Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig. Det är dock en grundläggande förutsättning att Arlanda får långsiktiga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov. Jag vill samtidigt understryka att Swedavia har utgått från bolagets affärsmässiga förutsättningar och att ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia i ett pressmeddelande.

Swedavia slår fast att morgondagens flygmarknad kommer att se annorlunda ut än vad den gjorde före coronakrisen och att de aktörer som verkar på marknaden i många fall kommer att behöva vidta stora, strukturella åtgärder för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

– Flygmarknaden befinner sig i en kris som saknar motstycke. Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia, i en kommentar.

Läs även: ”Lägg ner Brommaflyget och skapa plats för nya bostäder”

Därtill bedöms inte Bromma kunna vara kvar som flygplats efter 2038, då det nuvarande arrendeavtalet med Stockholms stad löper ut.

Vid en förtida stängning av Bromma bedömer Swedavia att den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt kan inrymmas på Arlanda utan att några betydande ytterligare infrastrukturinvesteringar behöver tidigareläggas. Swedavia anser dock att det på längre sikt krävs ytterligare satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda, oaktat om Bromma läggs ner i förtid eller ej. Dessa investeringar inkluderar även ytterligare en rullbana på Arlanda. Arlanda behöver också fortsatt kunna fungera som katalysator för flygbranschens pågående klimatomställning.

Läs även: 38 000 bostäder om Bromma läggs ned 

Beskedet väcker reaktioner från Stockholmspolitiken. Moderaterna har under lång tid försvarat Bromma flygplats och anser att den är en grundbult för Stockholmsregionens fortsatta tillväxtkraft.

– Dagens besked visar på hur regeringens bristande ambitioner för flyget och tillväxten drabbar vår region. Stockholm behöver Bromma flygplats och vi kan inte äventyra vår konkurrenskraft när vi nu behöver samla alla krafter för omstarten av vår ekonomi, säger Irene Svenonius, Moderaternas gruppledare i Region Stockholm och finansregionråd, i en skriftlig kommentar.

Nu är det guldläge för en nedläggning av flygplatsen, det finns helt enkelt inga argument för att ha den kvar.

Vänsterpartiet däremot välkomnar beskedet och kommer till nästa möte med Stockholms stads kommunstyrelse föreslå att förhandlingar om att säga upp avtalet med Swedavia ska inledas omedelbart. I

– Nu är det guldläge för en nedläggning av flygplatsen, det finns helt enkelt inga argument för att ha den kvar. Den är negativ både för klimatet, bostadsbyggandet i regionen och dessutom inte är lönsam för de som driver den, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd, i en skriftlig kommentar.

Vänsterpartiet ifrågasätter också behovet att bygga ut Arlanda för att kunna stänga Bromma flygplats. 

– Jag har förståelse för att Swedavia driver en utbyggnad av Arlanda eftersom deras verksamhet är flyg. Men med hänsyn till klimatförändringarna är det inte möjligt och det måste politikerna ta ansvar för. Utredningar har dessutom visat att det är fullt möjligt för Arlanda att ta över trafiken från Bromma utan att bygga ut, säger Clara Lindblom.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev