fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Sju län med gemensam infrastrukturplan

Publicerad: 11 november 2016, 07:44

Foto: Dreamstime.

Representanter för sju län skriver nu under ett gemensamt avtal med konkreta förslag för hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Ämnen i artikeln:

Mälardalen

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” – är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden. De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland.
– Vi är beroende av bra kontakter till fastlandet. Gotlänningar vill ha goda förbindelser till och från ön, vidare ut till Stockholm-Mälarregionen. Det gäller arbeten, studier och fritidsresor, kommunikationen måste bara funka. Samma gäller för gods- och varutransporter, säger Björn Jansson (S), Region Gotland.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

- Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
- Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
- Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
- Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev