fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Samordnade bullerregler

Publicerad: 26 mars 2014, 11:12

Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen.

Ämnen i artikeln:

SocialdepartementetStefan Attefall

Ändringarna innebär bland annat nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om buller vid planläggning och bygglovsprövning som berör bostäder. Det ställs dessutom nya krav i plan- och bygglagen på redovisning av bullervärden. Som huvudregel bör de bullernivåer som accepterats vid planläggning och bygglovsprövning även accepteras när det sker tillsyn enligt miljöbalken. Regeringen planerar även att författningsreglera riktvärden för buller från väg och spårtrafik samt för flygbuller. Det är innebörden i propositionen ” Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen” som regeringen nu överlämnat till riksdagen.

– Dagens bullerregler är ett hinder för bostadsbyggande i framför allt storstadsområden. Det stora problemet är den bristande samordningen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken i de här frågorna, och syftet med propositionen är att lösa upp de knutarna. Nya bostäder som byggts med stöd av PBL kan vid tillsyn inte längre ifrågasättas utifrån miljöbalken. I nästa steg kommer regeringen att i en förordning reglera riktvärden för trafikbuller, något som ytterligare underlättar planeringsarbetet för nya bostäder, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Alla lagförslag föreslås träda i kraft den 2 januari 2015. Regeringens avsikt är att även en författningsreglering av riktvärden ska kunna träda i kraft den 2 januari 2015.

Läs propositionen

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev