torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Regeringen: höghastighetstågen blir av

Publicerad: 24 mars 2017, 09:34

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg “ska färdigställas”. Dessutom ska ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenAnna JohanssonRegeringen

På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg “ska färdigställas”. Dessutom ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

I samband med presentationen av förslaget säger Anna Johansson alltså att de höghastighetståg som just nu förhandlas fram av Sverigeförhandlingen “ska färdigställas”.

– Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna och Linköping, säger Anna Johansson.

Hon presenterar även nästa tänkta sträcka, nämligen den mellan Lund och Hässleholm (som var en del av det första avtal som skrevs på av Sverigeförhandlingen i början av året).

Bostadsbyggandet ska vägas in
Hur olika infrastruktursatsningar kan stödja ett ökat bostadsbyggande kommer också att spela en viktig roll för den fortsatta planeringen.

I höstens infrastrukturproposition föreslogs att de ekonomiska ramarna för drift, underhåll och nyinvestering skulle öka med drygt 100 miljarder kronor jämfört med tidigare planperiod. Fredagens förslag till nationell plan ska visa hur de ekonomiska ramarna ska fördelas.

När åtgärderna ska prioriteras ska förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.

– Det finns stora samhällsvinster med en samordnad politik för bostäder och infrastruktur. När staten investerar i infrastruktur öppnas också möjligheter upp för nya bostäder. Den här potentialen vill vi ta tillvara på, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

De bostadsprojekt som ska kunna påverka prioriteringarna ska enligt ett pressmeddelande “präglas av hög genomförbarhet och tidsmässig koppling till det aktuella infrastrukturobjektet”.

Det är Trafikverket som får i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden 2018 till 2029.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev