Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Infrastruktur

Regeringen avgör Västra länken i Umeå

Publicerad: 20 Mars 2017, 15:00

Rådhuset i Umeå.

Foto: Anders Magnusson.

Miljardprojektet Västra länken i Umeå skulle ha stått klart redan 2013. Men ringledens sträckning har starkt ifrågasatts av såväl berörda Umeåbor som av näringsliv och miljögrupper. Nu ska regeringen avgöra den kontroversiella vägen.


Ämnen i artikeln:

Umeå

De senaste 30-40 åren har många svenska städer dragits med allt sämre luft, inte minst på grund av kraftigt ökade trafikströmmar. Ringleder är svaret och har också planerats och genomförts på många håll.

Men ringleder skapar alltid debatt – och protester. Så också i Umeå, där den sedan flera decennier planerade Västra länken, har blivit en riktig långbänk och fortfarande inte är i mål.

Den 11 kilometer långa nya E12 söder och väster om Umeå är den sista och mest kontroversiella delen av Umeåprojektet – en tre mil lång ringled runt centrala staden. Framför allt har de olika alternativen till sträckning ifrågasatts från olika håll.

Länge förordade både Vägverket och kommunen ett så kallat inre läge, strax öster om 1500-talskyrkan på Backen och relativt nära Umeås centrala delar. En alltför stor omväg ansågs missgynna huvudsyftet med ringleden, att få bort genomfartstrafiken från centrum.

Protesterna den gången handlade om att området kring kyrkan var av kulturhistoriskt värde och att trafikleden skulle skära rakt igenom några bostadsområden. Motförslaget blev en tunnel genom området, men denna avfärdades av kostnadsskäl.

Sedan flera år tillbaka är därför den politiska majoriteten i Umeå och Trafikverket helt överens om en annan sträckning, ett yttre läge mellan bostadsområdet Västra Umedalen och Prästsjön, det så kallade Prästsjöalternativet. Detta trots att det innebär en 3 kilometer längre körsträcka jämfört med det inre alternativet.

Se förslaget till Västra Länken.

Och trots att inte bara de närboende utan också miljöorganisationer och näringslivet menade att det inre tunnelalternativet var bäst.

I en gemensam debattartikel i VK skriver Volvo Lastvagnar, Företagarna Västerbotten och Västerbottens handelskammare:
”Om man bygger Prästsjöalternativet är det främst företagen och näringslivet i kommunen som får ”betala” dessa hundratals miljoner i lägre samhällsnytta, samtidigt som vi totalt sett får mer trafikavgaser och sämre miljö som följd.”

Debattörerna fortsätter:
”För näringslivet i kommunen innebär Prästsjöalternativet alltså en årlig merkostnad på över 10 miljoner kronor, för den tid som vägsystemet kommer att vara i bruk.”

Opinionsmätningar har också visat att en stor majoritet av Umeåborna skulle föredra det inre alternativet med tunnel.

De massiva protesterna till trots, fastställde ändå Trafikverket i januari arbetsplanen med den yttre och längre dragningen av Västra länken. Med brett politiskt stöd från Umeå kommun.

– Det är sammantaget det bästa läget eftersom det inte låser oss inför Umeås framtida expansion, säger kommunalrådet Hans Lindberg (S) och fortsätter:
– Vårt mål är att växa till 200 000 invånare år 2050, och då behöver vi mark att bygga på. Att lägga en stor trafikled närmare de centrala delarna skulle begränsa möjligheterna.

Lindberg påminner också om själva syftet med ringleden, att luftkvaliteten i centrala Umeå sedan lång tid är oacceptabelt dålig och att genomfartstrafiken därför måste ledas runt staden.

Men motståndet är stort och Trafikverkets beslut har överklagats av över 300 privatpersoner som alla tycker att den kortare inre sträckningen med tunnel är bättre.

Många av kritikerna pekar bland annat på Trafikverkets egen utredning som visar på ganska måttliga effekter på trafiken i centrala Umeå, särskilt om den längre dragningen blir verklighet.

Man pekar också på att Trafikverket i princip utgår från samma underlag som tidigare, men att man nu drar helt andra slutsatser. Flera av dem som överklagat beslutet ifrågasätter därför hederligheten hos myndigheten.

”Den som följt Vägverkets/Trafikverkets arbete med Västra länken sedan 2002 kan märka hur obekväma resultat sållas bort eller vinklas om till förmån för ett visst utgångsresultat”, skriver en av de klagande.

En annan skriver:
”Vägsträckningens totala miljöpåverkan avseende utsläpp av klimatgaser är inte utredd i underlagen till beslutet”, och påpekar att den 3 kilometer långa omvägen bidrar till ”omotiverade ökningar av utsläpp”.

Ulrika Wikström Hultdin bor på Västra Umedalen, alldeles intill den av Trafikverkets beslutade vägsträckning. Hon och maken Magnus har i tio års tid följt projektet och liksom många andra i området försökt argumentera för det inre alternativet.

Nu hoppas de att regeringen ska upphäva beslutet, inte minst för att underlaget enligt dem är så bristfälligt.

Men kampen har satt sina spår:
– Jag är en sån som tycker det är speciellt att gå och rösta. Det är som att vara med i slutet av en film som slutar lyckligt. Men om det är så här det går till, att utredningar vinklas och anpassas efter beställt resultat, då är det ju inte demokrati längre utan lurendrejeri, säger Ulrika.

Ett slutgiltigt avgörande väntas tidigast i höst.

Bertholof Brännström

FAKTA Umeåprojektet/Västra länken

- Västra länken är den sista delen av det så kallade Umeåprojektet, en 30 km lång ringled runt staden. Syftet är att få bort genomfartstrafiken från centrala Umeå för att förbättra luftkvaliteten.
- De andra delarna av ringleden, Norra och Östra länken, invigdes redan 2012, men sträckningen av Västra länken (ny E12 söder och väster om Umeå), har mött stort motstånd och utretts i flera omgångar.
- Framför allt har en kortare inre led med tunnel ställts mot en längre yttre led intill en sjö.
- Efter många års utredande och diskussion fastställde Trafikverket i januari 2017 att den yttre sträckningen skulle gälla. Det inre läget avfärdades framför allt på grund av fördyringen på flera hundra miljoner kronor.
- Västra länken beräknas kosta staten 1,2 miljarder kronor, plus de 600 miljoner som Umeå kommun lovat bidra med.
- Trafikverkets utredning säger att trafiken i centrala Umeå minskar med ca 3000 fordon/dygn med den yttre dragningen och ca 5000 fordon/dygn med den inre. Det är långt från den ursprungliga målsättningen, men anses ändå av Trafikverket vara ”god måluppfyllelse”.
- En stor politisk majoritet i Umeå kommun ställer sig bakom Trafikverkets beslut.Beslutet har dock överklagats och nu ska regeringens avgöra den segslitna frågan om var miljardprojektet Västra länken i Umeå slutligen ska dras.
- Leden skulle ha varit färdigbyggd 2013, men beräknas stå klar tidigast 2021.

Ämnen i artikeln:

Umeå

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.