tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Nya tunnelbanan kommer närmare

Publicerad: 1 november 2016, 08:14

Efter att Stockholmsförhandlingen avslutades kommer stadens nya tunnelbana allt närmare. Exploateringskontoret föreslår att samtliga nämnder godkänner de genomförandeavtal som nu tagits fram med alla kommuner.

Ämnen i artikeln:

BarkarbystadenHagastadenSicklaNackaSolnaStockholm

Efter att Stockholmsförhandlingen avslutades kommer stadens nya tunnelbana allt närmare. Exploateringsnämnden är på väg att godkänna genomförandeavtal för tunnelbanans tre nya sträckor och nio nya stationer.

Den utbyggda tunnelbanan är ett av Stockholmsregionen största projekt i nutid, och en vital del i utbyggnaden av staden, där kommunerna som ansluter till den nya tunnelbanan ska bygga 78 000 nya bostäder.

Akalla – Barkarby
På sträckan Akalla – Barkarby förlängs spåren från Akalla till Barkarbystaden med Barkarby Station som linjens nya slutstation. Byggtiden beräknas till sex år, där ett första steg förhoppningsvis blir en lagakraftvunnen miljödom under 2017 års fjärde kvartal och byggstart under början av 2018.

Produktions- och byggherrekostnaderna för delprojektet är beräknade till 3 310 miljoner kronor, i prisnivå januari 2015.

tbana-akalla

Odenplan – Arenastaden via Hagastaden
Den nya, gula, linjen ansluter till den gröna linjen vid Odenplan och går till Arenastaden via Hagastaden. Stationen vid Hagalunds industriområde, som diskuterats och propsats på främst av Solna stad, finns inte med. Däremot ska linjen byggas så att ”det är möjligt att anlägga en framtida station där.

Även här beräknas byggtiden till sex år med byggstart under 2018. Kostnaden för delprojektet är beräknat till 4 150 miljoner kronor, i prisnivå januari 2016.

tbana-odenplan-haga

Kungsträdgården – Nacka och Söderort
Spårsträckningen kommer att gå från Kungsträdgården, via ny station vid Sofia på Södermalm till ny slutstation vid Nacka centrum. Spårsträckningen omfattar även en gren från ny station vid Sofia via befintlig tunnelbanestation Gullmarsplan till befintlig tunnelbana vid Sockenplan, varvid den befintliga gröna Hagsätralinjen blir en del av den blå linjen.

Längs spårsträckningen till Nacka kommer fem nya stationer att byggas, Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum Längs spårsträckningen till Söderort kommer en ny station i Slakthusområdet att byggas. Den nya stationen kommer att ersätta de befintliga stationerna Globen och Enskede gård.

Detta delprojekt är det mest omfattande och byggtiden beräknas till 7-8 år, med byggstart 2018. Kostnaderna beräknas till 13 200 miljoner kronor.

tbana-nacka-sofia-slakthus

Genomförandeavtalen som nu tagits fram med de fyra berörda kommunerna innebär att parterna är ense om att samverka för att nå målen samt öka bostadsutbyggnaden efter tidsplanen. Kommunerna ansvarar för att ta fram, ändra eller upphäva erforderliga detaljplaner. SLL svarar för plankostnaderna med projektmedel.

Exploateringskontoret anser att avtalen är acceptabla, och föreslår att berörda nämnden godkänner dem. Samtliga är dock villkorade av att landstingsfullmäktige samt de fyra kommunernas respektive kommunfullmäktige godkänner avtalen senast sista juni 2017.

Exploateringsnämdens förslag tas upp på nästa sammanträde, den 10 november.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev