Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Nya tag – genom undantag

Publicerad: 24 februari 2016, 20:00

Yvonne Svensson, rättschef på Boverket.

Foto: Maria Nordlander.

Långdragna processer kritiseras ständigt och ses som en av anledningarna bakom den akuta bostadsbristen. Processerna hamnar åter i strålkastarljuset när ytterligare 162 877 personer behöver någonstans att bo. Kommuner tvingas att bryta mot lagen för att kunna ge flyktingar tak över huvudet. Nu diskuteras ett undantagstillstånd för att underlätta ”den extraordinära situationen”.


Ämnen i artikeln:

Boverket

I det senaste numret av Fastighetsnytt kommer vi att rikta fokus mot flyktingsituationen. Hur den hanteras och vilka utmaningar den ställer samhället och fastighetsbranschen inför, samt vilka möjligheter den för med sig.

Långdragna processer kritiseras ständigt och ses som en av anledningarna bakom den akuta bostadsbristen. Processerna hamnar åter i strålkastarljuset när ytterligare 162 877 personer behöver någonstans att bo. Kommuner tvingas att bryta mot lagen för att kunna ge flyktingar tak över huvudet. Nu diskuteras ett undantagstillstånd för att underlätta ”den extraordinära situationen”.

Under 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige. 43 procent av dem var barn. I ett land där bostadsbristen redan är akut, har situationen ställt bostadsfrågan på sin spets.

Under året har flera historier om trögflytande byråkrati uppdagats. Kommuner som bryter mot lagen genom att placera madrasser i tomma kontorshus, och processer på åtta månader för att kunna uppföra tillfälliga tältläger.

– Vi kan inte ha 290 kommuner som på sitt sätt gör egna, godtyckliga undantag från lagen. Det blir inte bra om kommunerna, även om det är av fullt förståeliga skäl, känner sig tvingade att bryta mot lagen. Det är ingen framkomlig väg då det kan bli väldigt långa och kostsamma processer i efterhand, säger Yvonne Svensson som är rättschef på Boverket.

Undantag vid ”extraordinära händelser”
Kommunerna efterfrågar snabbare processer för att kunna ta det ansvar som krävs av dem. Vid flera tillfällen har enda vägen att få till snabbare processer varit att helt enkelt strunta i processerna. Med det som bakgrund har Boverket, i en skrivelse till regeringen, föreslagit ett tillägg till plan- och bygglagen.

Förslaget innebär i korthet att regeringen, vid ”extraordinära händelser”, ska ha mandat att under en begränsad tid göra undantag från lagen.

– Poängen med att ha ett sådant är att vi får ett rättssäkert undantag. Det är regeringen som gör undantaget för hela landet, istället för att varje kommun gör sina egna chansmässiga undantag, säger Yvonne Svensson.

författningsförslag boverket

Fram till mitten av 2000-talet fanns bara En möjlighet till undantag i den svenska lagstiftningen – det gäller vid krigssituation. Ett andra undantagstillstånd skrevs in i lagen efter att stormen Gudrun härjade i södra Sverige 2005. Då uppstod närmast absurda situationer när man exempelvis behövde bygglov för att kunna stapla de cirka 250 miljoner träd som fallit i stormen.

– Innan stormen Gudrun hade vi bara en undantagsmöjlighet för krig, det var det enda i vår världsbild som var så katastrofalt att man behövde göra undantag från lagstiftningen, säger Yvonne Svensson.

Det föreslagna undantaget hänvisar, till skillnad från de andra två, till händelser som sker i vår omvärld men som på olika sätt kan påverka Sverige.

Vad det är som ska undantas är dock inte särskilt preciserat, utan det lämnas ganska öppet.

– I min horisont handlar det framför allt om detaljplaner och hur man måste ändra planen för att exempelvis kunna bo i en byggnad ämnad för kontor. Kanske kan man också slippa bygglov för tält, som ju bara kommer att stå där i under en kortare tid, säger Yvonne Svensson.

Raljant ton
I Sverige stiftar den av folket valda riksdagen lagarna. För att de ska kunna fatta initierade beslut måste de ha ett berett underlag. Beredningsprocesserna för att ändra eller stifta en ny lag är i regel långa, för att säkra den demokratiska aspekten.

– Det kan ibland gnällas och raljeras över det, men syftet är hela tiden demokrati. Vi är en rättsstat, inte en diktatur.

Men, det svenska rättssystemet och de långa beredningstiderna är inte anpassat för tvära kast, anser Yvonne Svensson.

– Det som händer nu gör att systemet som vi har, med beredning och tid, som är demokratiskt, förankrat och rättssäkert – inte fungerar. Å ena sidan har vi människor som står utanför och knackar på dörren och vill komma in. Å andra sidan har vi kommuner som har skyldighet att ta hand om dem. Samtidigt ska de förhålla sig till en plan- och bygglag som stiftades under helt andra förutsättningar. Där uppstår en konflikt.

Inte en generell lösning
Historien har dock lärt oss att undantag lätt kan bli regel, då det sällan finns optimala omständigheter att avskaffa undantagen. Många efterfrågar också just regelförändringar- och förenklingar vad gäller plan- och bygglagen för att lösa den generella bostadsbristen.

– Jag har svårt att tänka mig att man skulle använda en undantagslagstiftning för att få igång bostadsbyggandet generellt. Bostadsbrist har vi haft i delar av landet under lång tid, där får man fundera på om det inte är den permanenta lagstiftningen man behöver titta på. Men att hantera hela bostadsbyggandet genom en undantagsparagraf, den idén tror jag inte på.

Det eventuella undantaget är tänkt att gälla under en tidsbegränsad tid. Boverkets tanke är att en undantagslagstiftning som träder i kraft under en viss tid, skulle ge den vanliga lagstiftningsproceduren tid att bereda permanenta lagförändringar.

Även om det i skrivande stund verkar som att antalet flyktingar som kommer till Sverige börjar avta, kan situationen under 2015 alltså leda till ett undantag som kan användas vid liknande situationer i framtiden.

– Man kan inte precisera en extraordinär händelse som att det ska vara just en flyktingkris, utan det kan vara en kris av olika slag som händer utanför landets gränser men som påverkar oss här. Om man bortser från den pågående flyktingkrisen här och nu, så tror jag ändå att man behöver ha någon form av undantagsmöjlighet – det händer så mycket i vår omvärld just nu.

Maria Nordlander

Ämnen i artikeln:

Boverket

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.