Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

M: Gräv ner Centralbron

Publicerad: 11 september 2017, 12:50

Förslaget om Centralbron. Foto: Utopia arkitekter

Nedgrävningen av Centralbron har diskuterats i årtionden och nu väljer Moderaterna att lyfta frågan på nytt. Detta trots tidigare kritik om att satsningen blir en dyr historia för skattebetalarna.

Ämnen i artikeln:

Jan Valeskog

Nedgrävningen av Centralbron har diskuterats i årtionden och nu väljer Moderaterna att lyfta frågan på nytt. Detta trots tidigare kritik om att satsningen blir en dyr historia för skattebetalarna. ”Vi räknar med att bekosta projektet med hjälp av exploateringsintäkter”, säger oppositionsborgarråd Joakim Larsson (M).

Frågan om Centralbron har diskuterats sedan 90-talet och år 2002 beräknades infrastrukturprojektet kosta skattebetalarna minst 7,3 miljarder, enligt Banverket. I dag ligger notan på cirka 12 miljarder kronor, enligt WSP:s utredning, men exploateringsnämndens ordförande Jan Valeskog (S) tror att slutsumman kan bli fyra gånger så hög, samtidigt som projektet riskerar att skapa stora problem för SL.

– När beräkningarna först gjordes upplevde även Moderaterna i landstinget förslaget som orealistiskt. Det handlar om enorma kostnader, säger han och fortsätter:

– 12 miljarder täcker bara kostnaderna för bron. Jag vet inte hur många miljarder vi pratar om, men minst 24 miljarder kronor eller 40-50 miljarder med flytt av tunnelbanebron och ombyggnation av stationen. Det tillhör inte avdelningen verkligheten.

Valeskog tvivlar även om arbetet ens är tekniskt möjligt.

– Jag vet inte om bron kan flyttas in i ett berg med enorma höjdskillnader, utan att det blir för brant trafikmässigt. Det är högst osäkert.

Pågår det utredningar kring det här?
– Nej, det gör det inte. Utan det här är mer som ett politiskt utspel, något som görs före valet. Det spelar ingen roll att det inte har något med verkligheten att göra, säger Valeskog (S).

Han påpekar att de tre projekten i Sverigeförhandlingarna handlar om cirka 25 miljarder kronor för tunnelbana och spårväg.

– Här pratar vi om mer än så och av estetiska skäl. Ja, hmm, alla skulle väl vilja det men det handlar om enorma kostnader för Stockholms stads skattebetalare, SL eller Moderaterna betalar knappast för projektet. Sanningen är att vi skulle få många nya tunnelbanesträck med de här pengarna.

Det är bland annat oppositionsborgarråd Joakim Larsson (M) som för Moderaternas räkning lämnat en motion till Stockholms kommunfullmäktige. Han säger att frågan är högst aktuell med tanke på att Centralbron om några år måste renoveras i alla fall.

– Det här handlar i huvudsak om att vi anser att man nu bör ifrågasätta Centralbron och passa på att förlägga hela bron i en tunnel. För oss är det även viktigt att man kopplar ihop det här med den östliga förbindelsen. Allt hör ihop när det gäller visionen för Stockholm.

Moderaterna ser det som en viktig fråga i sammanhanget, för partiet har även lämnat in ett förslag om att bygga minst 10 000 bostäder i Loudden, Norra Djurgårdsstaden.

– Det skapar väldigt mycket exploateringsintäkter som kan användas för finansieringen av tunnelförläggningen av Centralbron.

Blir det skattebetalarna som får betala?
– Nej, genom att lägga till 7-8 miljarder för vad renoveringen skulle kosta bör vi kunna finansiera kostnaden med hjälp av exploateringsintäkterna från Loudden, där vi utökar byggandet med det dubbla. Det är inte skattekronor som behöver gå till detta, utan vi vill finansiera detta med intäkter av markförsäljning.

Tegelbacken, Järnvägsparken och Riddarholmskanalen är starkt präglat av biltrafik i dag. Partiet tror att satsningen även skulle frigöra viss yta vid Tegelbacken för bostäder.

– Men där pratar vi kanske om några hundra nya bostäder längs Centralstationen. Där handlar det snarare om att läka såren som uppträdde på 50- och 60-talet när de stora betongfundamenten vid bron sattes.

Men är det tekniskt genomförbart?
– Ja, vi har precis utrett det genom förläggningen av Citybanan. Det här är fullt möjligt att genomföra. Vi har låtit WSP titta på hur och var själva nedgången av tunneln kan ske. De har också beräknat att själva kostnaden blir 10–12 miljarder.

Han säger att Centralbron kan förläggas i en tunnel utan att vare sig tunnelbanebron eller tunnelbana behöver röras.

– Den kan ligga kvar, för om den grävs ner skulle det få enorma konsekvenser för Centralstationen som precis är ombyggd för Citybanan. Det är problematiskt och går inte.

Han säger att WSP har gjort en preliminär utredning kring detta.

– De som kommer med tåg till Stockholm ska även fortsättningsvis få den fantastiska vy som syns när man kommer från Södermalm och passerar Riddarholmen. Vi föreslår även en ny entré till Centralstationen, vilket kommer att passa väldigt bra i stället för dagens trafikbetongsspagetti på Tegelbacken.

Varför har det dröjt så länge, diskussionen började redan på 90-talet?
– Det handlar huvudsakligen om att man alltid har blandat in diskussionen om Centralbron med Centralstationen och tågen, vilket gjort att kostnaderna blivit dubbelt så höga och inte betraktats vara rimliga.

Moderaterna har nu själva påbörjat arbetet, bland annat genom att beställa utredningar och ritningar av WSP.

– Vi har bestämt oss för att ro detta i hamn och ser det som fullt möjligt. Vi representerar styret i landstinget där vi driver på tunnelbanefrågan också, för att binda samman staden kollektivtrafikmässigt, vilket inte står i motsattsförhållande till detta. Vi ser på kopplingen mellan intäkter och kostnader på ett annat sätt än Socialdemokraterna gör.

Vad är er förhoppning med motionen?
– Vi tror inte att Socialdemokraterna kommer att behandla den här motionen särskilt väl, utan det kommer att krävas att väljarna säger sitt i valet och att vi får driva frågan tillsammans med Alliansen.

Han är övertygad om att väljarna också vill se en östlig förbindelse och större exploatering på Loudden.

– Det är bland annat stadsutvecklingen vi kommer att gå till val på. För att visa att man både kan läka såren i Stockholms innerstad, men också tänka innovativt och hur staden ska utvecklas i de delar som utgör portar till Stockholm i dag.

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev