lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Järnväg i fokus för Trafikverket

Publicerad: 31 augusti 2017, 13:11

Trafikverket överlämnade på torsdagen sitt förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Här föreslår man bland annat fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, en första delsträcka på Norrbotniabanan, samt en lite långsammare höghastighetsbana.

Ämnen i artikeln:

NorrbotniabananTrafikverket

Den finansiella ramen för planen är 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nuvarande plan. Planförslaget går nu ut på remiss.

Långsammare snabbtåg
En av åtgärderna ur förlaget är att bygget av en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping påbörjas. Här är dock Trafikverkets förslag att hastigheten sänks från tänkta 320 km/timmen och att de nya banorna istället dimensioneras för hastigheter på 250 km/timmen. Anledningen är dagens planering som är baserad på anslagsfinansiering. Man skriver: ”Dimensionering för högre hastighet än så skulle medföra högre kostnader som är svåra att motivera, eftersom den högre hastigheten inte bedöms kunna nyttjas fullt ut förrän långt fram i tiden. Det beror på att det inte är sannolikt att tågoperatörerna kommer att kunna motivera investeringar i dyra höghastighetståg förrän längre sammanhängande sträckor kan trafikeras i högre hastigheter.”

Trafikverket skriver också att en kraftigt ökad finansiering via exempelvis lån skulle kunna möjliggöra en snabbare utbyggnad och därmed motivera en högre hastighet.

Fyrspår Uppsala-Stockholm
Samtidigt föreslås att inleda en utbyggnad av järnvägen till fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Här förutsätts att överenskommelser tecknas med berörda kommuner om bostadsåtaganden som möjliggörs av åtgärden. När Trafikverket fick uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan ingick det att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.
– Regeringen har sett att det behövs en samlad politik för bostäder och infrastruktur. Därför fick Trafikverket i uppdrag att titta på hur infrastrukturåtgärder kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. Det ska bli spännande att se hur Trafikverket har hanterat frågan och hur många bostäder åtgärderna kan skapa förutsättningar för, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Stockholms Handelskammare är  positiva till förslaget om fyrspår till Uppsala.
– Stockholms Handelskammare har visat att fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala kan ge 100 000 nya bostäder. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm ska vara igång 2025. Vi hoppas att vallöftet infrias, inte minst eftersom regionen förväntas växa med en miljon människor fram till 2050, säger Fredrik Sand, infrastrukturexpert Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Positivt i norr
Linda Nilsson gör under fredagen sin första dag som vd för Norrbottens Handelskammare där mycket av arbetet kommer att handla om logistik och infrastruktur
-Det är hela tiden på tapeten och också det som är viktigt för våra medlemsföretag i Norrbotten för att kunna konkurrera på internationella marknader. Då behöver vi bra, hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar, säger Linda Nilsson, till Fastighetsnytt.

I norra Sverige föreslår Trafikverket en större satsning på ny kustnära järnväg mellan Umeå och Skellefteå, som en första delsträcka på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Andra åtgärder är investeringar i Malmbanan och farleden in till Luleå hamn. Det är välkomna förslag, menar Linda Nilsson.
-Nu är det ju ett tjänstemannaförslag och arbetet är inte slut, men vi är positiva.

Mattias Fröjd

Förslaget från Trafikverket hittar du här

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev