Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Infrastruktur som motor för bostadsbyggande

Publicerad: 26 april 2017, 13:00

Göran Cars.

Foto: Sigurdur J. Olafsson.

För att kunna lösa bostadsbristen krävs nytänkande. Vi måste förstå vilka åtgärder som är de mest effektiva för att skapa de incitament som behövs för att spaden ska sättas i backen. Det finns skäl för att påstå att infrastruktursatsningar är en sådan åtgärd.


Ämnen i artikeln:

Göran Cars

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 2, 2017.

För att kunna lösa bostadsbristen krävs nytänkande. Vi måste förstå vilka åtgärder som är de mest effektiva för att skapa de incitament som behövs för att spaden ska sättas i backen. Det finns skäl för att påstå att infrastruktursatsningar är en sådan åtgärd.

Av flera skäl kan satsningar på infrastruktur fungera som en effektiv motor för att öka bostadsbyggandet. I våra storstadsregioner och större städer finns obebyggda områden som ”blivit över” på grund av bristande tillgänglighet och som kan bebyggas, utan att ta i anspråk värdefulla natur- och/eller rekreationsområden.

Jag ser projektet Stockholmsbågen som ett utmärkt exempel. Denna tvärförbindelse skulle knyta samman Stockholms läns södra och norra delar med kollektivtrafik och bidra till ett betydande bostadstillskott, både i form av förtätning av befintliga stadsdelar (som befolkningsmässigt utglesats över åren och därmed tappat underlag för service) och genom möjligheten att etablera helt nya stadsbildningar. Naturligtvis kan denna möjlighet att koppla infrastruktur och bostadsbyggande vara intressant även i ett regionalt perspektiv. Mot bakgrund av alla de infrastruktursatsningar som planeras finns starka skäl att överväga om inte nya stadsbildningar eller utveckling av befintliga orter, bör villkoras infrastrukturutbyggnaden i tillväxande regioner.

Utöver ett bostadstillskott finns också möjlighet till sociala vinster om infrastrukturinvesteringar och stadsplanering integreras. Projektet Culture Casbah i Malmöstadsdelen Rosengård kan ses som en illustration. Projektet omfattar bostäder och verksamhetslokaler. Integrerat med projektet planeras infrastruktursatsningar. Den så kallade kontinentalbanan ska kompletteras med persontrafik och få en ny hållplats, Station Rosengård. En spårväg är ytterligare ett planerat tillskott och den infartsled till Malmö, Amiralsgatan, som idag skär rakt igenom Rosengård och bildar en barriär som klyver stadsdelen, omvandlas till en ”stadsgata”.

Infrastrukturinvesteringar som på ett genomtänkt sätt integreras med stadsplanering kan således kunna bidra med ett betydande bostadstillskott. Dessutom kan de vara ett bidrag till social hållbarhet genom att missgynnade bostadsområden, dels kompletteras med bebyggelsetillskott som bidrar en mer blandad befolkningssammansättning, dels genom att dessa stadsdelar får en bättre tillgänglighet till andra målpunkter i omgivningen. Ytterligare en vinst i ligger i möjligheten till ett klimatsmart stadsbyggande.  Genom att infrastruktur och bostadsbyggande planeras i en integrerad process finns möjligheter att utveckla lösningar som skapar närhet och tillgänglighet till kollektivtrafik på ett sätt som bidar till ett mer hållbart resande.

Göran Cars
Professor i stadsplanering vid KTH

Ämnen i artikeln:

Göran Cars

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.