fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Fyrspår till 2029 i Uppsalapaket

Publicerad: 11 december 2017, 12:39

Efter förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala presenteras ett investeringspaket för infrastruktur och bostäder. Bland annat ingår utbyggnad av fyra järnvägsspår till Uppsala och 33 000 nya bostäder.

Ämnen i artikeln:

Uppsala

I Uppsalapaketet ingår även en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik i de södra stadsdelarna.

–Med fyrspår ser vi till att Uppsalas positiva utveckling kan fortsätta. Uppsalapaketet är en historisk satsning för vår kommun och hela Uppsala län, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S), i ett pressmeddelande.

Investeringarna i en spårbunden kollektivtrafiksatsning på Ultunalänken och Kunskapsspåret uppgår sammanlagt till cirka fyra miljarder kronor. Staten öppnar upp för att finansiera hälften av kostnaden för Ultunalänken (från Bergsbrunna stationsläge över Fyrisån till Ultuna) som beräknas kosta upp emot 1,8 miljarder kronor. Även för Kunskapsspåret (från Gottsunda och Ultuna norrut in till Uppsala resecentrum) finns möjligheter att få upp till hälften av finansieringen från staten, uppger Uppsala kommun.

Parterna uppger att utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala resecentrum och Bergsbrunna, ny tågstation, Ultunalänken och Kunskapsspåret ska stå klart år 2029. Utbyggnaden av fyra spår på den resterande sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm ska vara klar senast år 2033.

Statens åtaganden:

- Utbyggnad till fyra spår på järnvägen från Uppsala resecentrum till den södra länsgränsen
- Ny tågstation i Bergsbrunna
- Ny trafikplats vid E4:an i höjd med Bergsbrunna station
- Möjlighet till statlig delfinansiering av Ultunalänken med 900 miljoner kronor från stadsmiljöavtal

Uppsala kommuns åtaganden:

- 33 000 nya bostäder i Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna (Av dessa ska minst 30 procent vara hyresrätter.)
- Kapacitetsstark kollektivtrafik längs Ultunalänken (Spårväg om statlig medfinansiering beviljas)
- Finansiering av ny trafikplats vid E4:an genom exploateringsintäkter

Region Uppsalas åtaganden:

- Att trafikera Ultunalänken
- Tillse god kollektivtrafikförsörjning till Bergsbrunna och södra staden

Det avtalsförslag som har förhandlats fram behöver godkännas av regeringen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev