onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Ett miljötillstånd för Stockholm Arlanda i ett internationellt samhälle

Publicerad: 18 december 2013, 15:20

Arlanda. Fotograf: Peter Phillips

“Utsläppstaket som flygplatsen verkat under, vilket inkluderade vägtrafik, är ersatt med en handlingsplan för fortsatta utsläppsreduceringar vid och omkring flygplatsen. Detta anser vi är goda nyheter för klimatet.”

Ämnen i artikeln:

Arlanda

Att flyget utgör en allt viktigare del av svensk samhällsutveckling är inget djärvt påstående. Sedan början av 1990-talet har andelen av BNP till följd av utrikeshandel ökat från 30 procent till dagens 50 procent. Framförallt är det tjänsteexporten som utvecklas i rätt riktning. Direktförbindelser med omvärlden, såväl inom som utanför Europa, har ett nära samband med denna utveckling. Under samma period har nämligen resenärerna vid Stockholm Arlanda blivit 40 procent fler. Parallellt har flygplatsen kraftigt minskat sina utsläpp. Det är ur detta perspektiv man ska se på Stockholm Arlanda Airports nya miljötillstånd.

Utsläppstaket som flygplatsen verkat under, vilket inkluderade vägtrafik, är ersatt med en handlingsplan för fortsatta utsläppsreduceringar vid och omkring flygplatsen. Detta anser vi är goda nyheter för klimatet. Inte minst eftersom det tidigare utsläppstaket var konstruerat så att förbättringar inom själva flyget inte fullt ut togs med i beräkningen. I vårt arbete tillsammans med flygbolag och flygtrafikledning, till exempel med gröna inflygningar och förkortade flygvägar, fanns alltså inget incitament för ytterligare klimatförbättrande åtgärder. Vi från Swedavia vill fortsätta att vara en internationell förebild i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi vill också ha ett miljötillstånd som uppmuntrar ett aktivt miljöarbete. Med handlingsplanen menar vi att möjligheterna till ett effektivt och framgångsrikt klimatarbete förbättrats.

Det miljötillstånd som meddelats innehåller dock ett antal villkor som ur svenskt perspektiv kan tolkas som ytterst problematiska. Bana 3 vid Stockholm Arlanda Airport är den bana som används i högtrafik när antalet starter och landningar är fler än 56 i timmen. Ett villkor i det nya miljötillståndet preciserar att kurvade inflygningar till bana 3 ska ske till dess att antalet starter och landningar överstiger 84 per timme. Först därefter får raka inflygningar ske. Tekniken för kurvade inflygningar finns framtagen, tyvärr kan den än så länge bara användas när ett ensamt flygplan finns i luftrummet. Det är alltså inte en teknik som är praktisk tillämpbar när en start eller landning sker varje minut på flygplatsen. Kring detta råder det enighet bland såväl svensk som internationell expertis.

Vad innebär då det nya miljötillståndet? Klart är att Stockholms och Sveriges tillgänglighet och produktivitet skulle försämras, vilket i sin tur leder till mångmiljardförluster för svensk BNP. Eftersom Stockholm i övrigt utvecklas positivt med en växande befolkning, ett tillväxtorienterat näringsliv och en uppmärksammad besöksnäring, där två tredjedelar av de utländska besökarna anländer med flyg, är situationen naturligtvis allvarlig inte bara för Swedavia, utan för hela regionen och hela landet.

Swedavia har nu valt att överklaga de villkor som kan tolkas mest problematiska i miljötillståndet. Vår strävan är ett miljötillstånd som möjliggör att Sverige även fortsättningsvis kan vara en del av det internationella samhället parallellt som miljö- och klimatförbättrande åtgärder kontinuerligt genomförs. Det menar vi är en för Sverige hållbar utveckling.

Lena Wennberg
Miljöchef Swedavia

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev