lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

Arlanda utan tak

Publicerad: 27 november 2013, 14:59

Swedavia har idag fått ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Taket för utsläpp till luft av koldioxid och kväveoxider slopas.

Ämnen i artikeln:

ArlandaFastighetsägarnaTornstaden fastigheter

Något tak för utsläpp till luft av koldioxid och kväveoxider finns inte längre. Miljödomstolen skriver i en kommentar att man tar hänsyn till att Swedavia har begränsad kontroll över bland annat passagerares resor till och från flygplatsen samt att Swedavia arbetar aktivt med att minska utsläppen av fossil koldioxid och att utsläppen från flygtrafiken till stor del omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Swedavia åläggs istället att fortsätta arbetet med en handlingsplan för utsläpp till luft av koldioxid, kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10).

Beslutet var ett bakslag menar dock Naturskyddsföreningen som skriver i ett pressmeddelande att utan utsläppstaket på Arlanda saknar politiken ett viktigt verktyg för att nå regionens klimatmål.
– Ett avskaffande av utsläppstaket kommer att medföra en betydande ökning av antalet start och landningar, samt i och med detta fler marktransporter till och från Arlanda flygplats. Utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande växthusgaser kommer därmed att öka, en utveckling som går helt emot de klimatmål som finns nationellt och inom EU, säger Mårten Wallberg, ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län önskar en samlad och klimatinriktad syn på transporter där huvuddelen av inrikes flygresor och flygresor till Oslo och Köpenhamn i högre grad ersattes av resor med tåg.

Vidare beslutades att Arlandas tredje bana kommer att få användas även efter 2018. Ett beslut som välkomnas av Fastighetsägarna Stockholm.
Ett totalstopp för flygningar på den tredje banan hade varit mycket olyckligt. Det skulle ha lett till en kraftig minskning av flygningarna på Arlanda. För Stockholmsregionen skulle det ha varit förödande, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen i en kommentar till domen.

Det tidigare förbudet mot raka inflygningar över Upplands Väsby till bana 01R efter den 1 januari 2018 ska fortsättningsvis gälla, det innebär att bana 01R kan användas om kurvade inflygningar eller liknande procedurer tillämpas. Huvudsyftet är att undvika överflygningar av Upplands Väsby tätort.
– Domen innebär att Upplands Väsby nu kan bygga ännu mer bostäder. I centrala Väsby kommer det nu inte längre finnas några frågetecken kring vilka nya ungdomsbostäder, lägenheter eller äldreboenden som vi planerar att bygga, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Nacka tingsrätt, Upplands Väsby kommun, Naturskyddsföreningen, Fastighetsägarna

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev