tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Infrastruktur

80 mil cykelvägar i förslag för Stockholmsregionen

Publicerad: 28 mars 2013, 09:22

För att öka möjligheterna till resande med cykel har en regional cykelplan tagits fram inom ramarna för Trafiksatsning Stockholm. Ett mål med planen är att 20 procent av resandet inom länet ska kunna ske med cykel före år 2030. Kostnaderna beräknas till cirka 2,2 miljarder kronor.

Ämnen i artikeln:

Stockholms stad

Ett förslag till regional cykelplan har nu tagits fram inom ramarna för Trafiksatsning Stockholm. Planen innehåller satsningar på över 80 mil cykelvägar som hoppas kunna mångdubbla cyklandet och ge stora samhällsekonomiska vinster. Förslaget har nu skickats på remiss.

I dag sker bara drygt fem procent av allt resande i Stockholms län med cykel, trots att två tredjedelar av arbetspendlarna har kortare än 14 kilometer till arbetet. För att öka möjligheterna till resande med cykel har en regional cykelplan tagits fram inom ramarna för Trafiksatsning Stockholm. Ett mål med planen är att 20 procent av resandet inom länet ska kunna ske med cykel före år 2030.

En förutsättning för att detta mål ska kunna nås är, enligt planen, att regionen lyckas skapa:

- ett sammanhållet regionalt cykelnät
- enkel, tidseffektiv och säker arbetspendling med cykel samt
- bra möjligheter att kombinera resande med kollektivtrafik och cykel.

Förslag på praktiska åtgärder är bland annat att de regionala cykelstråken byggs ut och byggs om. Det handlar om 72 utpekade stråk med en total längd på 825 kilometer som behöver ha en godtagbar standard när det gäller till exempel bredd, beläggning, belysning och separering från gående. I dag lever bara en procent av de inventerade cykelstråken upp till de krav som specificeras i planen.

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas till cirka 2,2 miljarder kronor, en investering som i aktuella beräkningsmodeller förväntas ge mycket god samhällsekonomisk lönsamhet.

Planen har tagits fram av Trafikverket Region Stockholm, Stockholms läns landsting (TMR), Trafikförvaltningen (SL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Den Regionala cykelstrategin är ett delprojekt inom EU-projektet SATSA II – Samverkan för ett effektivt transportsystem i Stockholmsregionen.

Remissrundan pågår till den 14 juni 2013.

Läs mer

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen i Stockholms län

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev