tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Varnar för akut elbrist i Stockholm

Publicerad: 2 oktober 2019, 11:21

Kenneth Johansson, ansvarig för Ellevios regionnät i Stockholm. Foto: SVK / Teresa Ahola

Ellevio flaggar för att alla nyanslutningar för el över en megawatt riskerar att sättas på väntelista redan i år om ingen lösning hittas för den lokala elkraftproduktionen.

Ämnen i artikeln:

Ellevio

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Stockholmarna får el från två håll. Dels från Svenska Kraftnät via stamnätet, som för närvarande ger en effekt om maximalt 1 525 megawatt, och dels via en lokal elproduktion.

– Större delen av året klarar sig staden på effekten från stamnätet. Men på vintern ökar effektbehovet och då behövs den lokala elproduktionen, säger Kenneth Johansson, ansvarig för Ellevios regionnät i Stockholm, till Fastighetsnytt.

Just nu är dock den lokala produktionen hotad.

– De 320 megawatt som kommer till stockholmarna via lokal elproduktion från stadens kraftvärmeverk riskerar att försvinna.

Riksdagen meddelade i samband med vårbudgeten att kraftvärmen ska beskattas hårdare, vilket lett till att kraftvärmeproducenten i Stockholm, Stockholm Exergi, annonserat att de ska minimera energiproduktionen från de anläggningar som träffas av skatten.

– Det innebär att elproduktionen minskar kraftigt, vilket förstås gör den befintliga kapacitetsutmaningen värre och tvingar oss att prioritera elförsörjningen till våra kunder och att avvakta med nya anslutningar till vårt elnät, säger Kenneth Johansson.

Orsaken till behovet av den lokala produktionen är att det finns begränsningar i det överliggande stamnätet, menar han.

– Svenska Kraftnät har stora förstärkningsåtgärder på gång, men de beräknas inte vara fullt genomförda förrän tidigast 2027.

Det är fortfarande oklart när ett beslut kommer att fattas, men högst sannolikt före årsskiftet, tror Kenneth Johansson.

Maria Tegin, presschef på Stockholm Exergi, säger att förhandlingar pågår.

– Vi letar efter en finansieringslösning där vi värderar eleffekt tillsammans Svenska Kraftnät, Ellevio och elberedskapsmyndigheten.

Stockholm Exergis huvudsyssla är att producera värme, inte el, men det finns kombinerade kraftvärmeverk som producerar båda delarna och därför är frågan så viktig, menar Kenneth Johansson.

– Kortsiktigt hänger kraftsituationen på om vi har någon kraftvärmeproduktion kvar i Stockholm eller inte.

Varför är den lokala elen så viktig?

– Dels som stöd till stamnätet, men den är också en viktig produktionskälla vid krissituationer. Om vi inte kan få tillräckligt med el utifrån via stamnätet är Stockholm beroende av att det finns lokal elproduktion.

Hur tryggt är det att ni har monopol på elnätet i Stockholm i dag?

– Att ha ett monopoluppdrag kommer med väldigt höga förväntningar och ansvar om att leverera el till kunderna. Ellevio tar uppdraget på största allvar.

Förutom att se till att elen kommer hem till människor investerar Ellevio stort i att kunna möta en dramatisk ökning av efterfrågan på el.

– Ett elnät kostar mycket pengar att bygga och det är inte samhällsekonomiskt att ha en massa parallella nät. Vissa typer av verksamheter måste man ha ett monopol på, och det finns ett särskilt ansvar att förvalta dem på bästa sätt.

Han ser inte monopolet som något större problem eftersom Ellevio är hårt reglerade av Energimarknadsinspektionen.

På kundsidan ser Kenneth Johansson dock möjligheter i olika lösningar framför allt när det gäller efterfrågeflexibilitet.

– Under hösten kommer vi bland annat att skicka ut en RFI (request for information) till våra kunder för att ta reda på hur de kan inta en mer aktiv roll.

Han säger att effekt måste få ett högre pris i framtiden.

– Jag ser Svenska Kraftnäts tankar om att införa ett nytt prisområde för Stockholm som väldigt spännande.

Hur hanterar ni nätkapacitetsbristen i Stockholm just nu?

– Vi ställer alla kundförfrågningar över en megawatt i kö och för individuella diskussioner med varje kund om deras förbrukningsmönster. Vi diskuterar olika lösningar, som exempelvis avbrytbara abonnemang och möjligheten med laststyrningsavtal.

Men allt hänger som sagt på en skör tråd.

– Vi vet inte hur den här dialogen slutar. Stockholm Exergi har inte fattat något formellt beslut ännu, men det kan mycket väl bli så att den lokala elproduktionen läggs ned.

Ellevio, Svenska Kraftnät och Stockholm Exergi för enligt honom därför en tät dialog för att hitta en långsiktig lösning tillsammans.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev