lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Svag uppslutning kring ESG – välkända fastighetsbolag missar kriterierna

Publicerad: 31 augusti 2021, 13:00

Foto: Getty Images

Gröna placeringar är heta bland investerare, men ändå uppfyller få svenska fastighetsbolag de internationella ESG-målen kring hållbarhet, vilket riskerar att påverka fastighetsvärden negativt. Det visar Danske Banks årliga kartläggning.

Ämnen i artikeln:

Danske BankLouis Landeman

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Regeringen har som mål att komma ifrån fossila tillgångar och styra marknaden mer mot gröna placeringar med hjälp av ESG-målen (environmental, social, governance), som används för att mäta hållbarhetsnivån i investeringar.

Nu visar dock Danske Banks analys att få fastighetsbolag uppfyller kriterierna. 

– Endast ett fåtal bolag i sektorn redovisar samtliga av sina väsentliga hållbarhetsrisker, säger Louis Landeman, kreditanalyschef på Danske Bank i Sverige, till Fastighetsnytt. 

Läs även: 10 fastighetsbolag avslöjar sina största hållbarhetsstrategier – och risker 

Castellum och Vasakronan hamnar i topp med sin redovisning av växthusgasutsläpp (scope 3), medan Akelius, Balder, Intea, Nivika, NP3, SBB och Stendörren hamnar i botten. 

Vilken är den största risken för de sistnämnda bolagen?
– Med bristfällig rapportering minskar transparensen för investerarna som då har svårare att bilda sig en riktig uppfattning om hållbarhetsrisken i bolaget och därmed kan komma att åsätta bolaget med en högre riskpremie. 

Louise Landeman på Danske Bank. Foto: Alexander Donka

I bankens mening finns det pengar att tjäna i form av lägre riskpremie och högre fastighetsvärdering för bolag som uppfattas som trovärdiga kring hur de jobbar med hållbarhetsrisker. 

– Vi noterar samtidigt att många bolag i sektorn arbetar med att förbättra sin hållbarhetsredovisning, så det går helt klart åt rätt håll.

Fastighetsnytt har tidigare rapporterat om hur de tio största fastighetsbolagen på börsen arbetar med sina hållbarhetsstrategier och risker. 

Hur väl klarar fastighetsbranschen av dagens stora hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, cementkrisen och klimatutsläpp?
– Branschen jobbar i ökad omfattning med frågorna, men flera av utmaningarna är så stora att de är svåra att lösa på ett enkelt vis. Det gäller framför allt utsläpp relaterade till nybyggnation och materialåtgång. 

Hela affärsmodellen behöver enligt honom ses över för att klara av omställningen till klimatneutralitet. 

Läs även: Gröna pengar – så funkar det

Det som får honom att höja lite extra på ögonbrynen är att rapporteringen om renoveringar och nybyggnation, som har allra störst påverkan på klimatet, fortfarande är den del av verksamheten som det rapporteras minst om. 

– Transparensen är lägst där. Man kan lätt få en felaktivt positiv bild av branschen om man bara ser på den påverkan som befintliga fastigheter har på omgivningen. 

Förhoppningen är dock att detta kommer att förändras i takt med att fler bolag börjar anamma ett livscykelperspektiv. 

– Där vill det också till att regelverken förändras och underlättar för de bolag som verkligen försöker ställa om till saker som återbruk och återvinning, vilket inte alltid är fallet i dag, säger Louis Landeman.

Mer om studien

• Analysen omfattar totalt 18 fastighetsbolag. Akelius, Balder, Castellum, Cibus, Corem, Fastpartner, Heimstaden Bostad, Humlegården, Intea, Jernhusen, Klövern, Kungsleden, Nivika, NP3, SBB, Stendörren, Vasakronan och Wihlborgs. Alla är bolag som Danske Bank har täckning på i sina kreditanalyser.

• Danske Bank har utgått från ett sektor- och makroperspektiv för att kvantifiera storleken på de utsläpp som branschen står för i Sverige, där man även stresstestat vilka hållbarhetsrisker som har en materiell påverkan på bolagens kreditnyckeltal.

• Analysen är årlig och bygger på årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från 2019. Siffrorna för 2020 släpps nästa år. 

• Alla stora ESG-teman är däremot fortfarande desamma eller ännu mer aktuella när det gäller ytterligare regulatoriska förändringar, ökad förekomst av extremväder och liknande.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev