måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Staden tar över ansvaret för sopsug

Publicerad: 24 april 2018, 13:23

Foto: iStock.

På måndagen godkände kommunstyrelsen att Stockholms vatten ska ta över hanteringen av sopsug nästa år. Byggherrar och användare betalar notan för kalaset.

Ämnen i artikeln:

Stockholms stad

På måndagen godkände kommunstyrelsen att Stockholms vatten ska ta över hanteringen av sopsug nästa år. Byggherrar och användare betalar notan för kalaset.

Stockholm växer rekordartat och avfallsinsamlingen i innerstaden behöver effektiviseras genom att minska transporter, buller och luftföroreningar. Det är anledningen till att sopsug, stora underjordiska anläggningar som tillåter sopbilar att tömma flera fastigheters avfall från ett hämtningsställe, har installerats i nya bostadsområden.

Men det har inte skett helt problemfritt.

– Galgar, glas och pizzakartonger orsakar stopp i rören, som då förstörs och måste repareras, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Skötseln ligger i dag på varje enskild fastighetsägare eller mindre bostadsrättsförening, vilket visar sig vara både krångligt och tidskrävande. Kommunen har därför bestämt att Stockholms vatten ska ta över hanteringen nästa år.

– Jag tror många blir glada över beslutet och vill slippa sköta anläggningarna själva, säger Luhr.

Initialt planerar staden att ta över sopsugar i Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Annedal och Hammarby Sjöstad, där 15 000 bostäder redan är anslutna till systemet. Förutsatt att den befintliga föreningen vill sälja och överlåta ansvaret till kommunen för en avgift som motsvarar anläggningens värde. Stockholms vatten kommer även att anlägga sopsug i nya exploateringsområden, som berör totalt 40 000 hushåll i Årstafältet, Slakthusområdet, Årstastråket och delar av Norra Djurgårdsstaden.

Hur mycket kostar det?
– För staden innebär byggandet av en anläggning en initial kostnad, men den betalas av ansvariga byggherrar och driften av användarna, säger Katarina Luhr (MP).

Stadens protokoll avslöjar att investeringsutgiften beräknas landa på cirka 20 000 kronor per lägenhet, det vill säga cirka 800 miljoner kronor för 40 000 bostäder. För att få ihop kalkylen tar kommunen successivt betalt av byggherrarna genom ett engångsbelopp vid anslutningen.

– Vi bedriver ingen vinstverksamhet, utan systemet är självförsörjande när det gäller drift och optimering, säger Stefan Hansson (S), biträdande finansborgarråd.

Användarna betalar sedan en avfallstaxa på cirka 600–900 kronor per lägenhet och år, där drift och underhåll ingår, enligt protokollet.

– Vi får se om folk har några invändningar mot prisbilden när den blir helt klar, säger Katarina Luhr.

Avfallsnämnden fattar ett slutgiltigt beslut om avfallstaxan under hösten.

I Stockholm finns i dag främst två bolag som tillverkar och installerar sopsug, Envac och Logiwaste.

– Envac är störst. Vi släpper gärna in fler aktörer, men just nu finns det inte så många andra företag att välja mellan och kommunen bygger inga egna anläggningar, säger Katarina Luhr (MP).

Envac vann för ett par år sedan även upphandlingen för att installera tekniken i Norges näst största stad, Bergen, som i dag har världens största sopsug. Envac är ett helägt dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stenasfären, vars totala omsättning uppgick till 51 miljarder kronor 2016.

Logiwaste installerar sopsug i Hagastaden, Nya Råsunda, Sundbyberg och Norra Djurgårdsstaden. Bolagets vd, Thomas Andersson, välkomnar kommunens beslut.

– Att kommunstyrelsen ger Stockholm vatten i uppdrag att ta ett strategiskt grepp på hanteringen av sopsugssystemen i Stockholm visar hur prioriterat det är med en effektiv avfallshantering. Beslutet underlättar mycket för planering, byggande och förvaltning i bostadsområden där avfallshantering med sopsug är aktuellt, säger han.

Sopsug installeras än så länge bara i nya områden, men snart påbörjas ett pilotprojekt för befintlig bebyggelse också. Frågan är vad det här innebär för stadens sophämtare.

Riskerar de att förlora sina jobb?
– Nej, det tror jag inte. Vi bygger ut samhällsservicen och infrastrukturen hela tiden, så jag ser inte att antalet jobb kommer att minska, snarare tvärtom, säger Katarina Luhr (MP).

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev