onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Slopat utsläppstak för Arlanda ett oroande tecken i tiden

Publicerad: 12 december 2013, 15:35

Lorentz Tovatt, Språkrör Grön ungdom.

Det är inte en slump att utsläppstaket för Arlanda nu tas bort. Detta måste vi belysa och debattera.

Ämnen i artikeln:

ArlandaMiljöpartiet

Det är inte en slump att utsläppstaket för Arlanda nu tas bort. Det går i linje med det offentligas prioriteringar och visar tyvärr att utsläppsmål och klimatansvar är något som får lägre och lägre prioritet. Detta måste vi belysa och debattera.

När alliansen har skrotat de tidigare styrmedlen för att få ner utsläppen från flygtrafiken blir det allt viktigare att använda övriga existerande styrmedel. Därför är den nya miljödomen så problematisk.

Det är uppenbart vad Mark- och miljödomstolens dom kommer få för konsekvenser. Det kommer bli mer flygtrafik, vilket leder till mer buller för de som bor i närheten. Flygningarna kommer kraftigt öka över Rosersberg, vilket kommer förstöra närmiljön och öka bullret i närområdet.

Det är också tydligt att konsekvensen blir ökade utsläpp. Naturskyddsföreningen varnar för att detta riskerar våra uppsatta klimatmål.

I skenet av hur de internationella klimatförhandlingarna misslyckas och de oroande trenderna med globalt ökade utsläpp är det ohållbart att släppa på ytterligare regleringar för att minska utsläppen. En av de första åtgärder som sittande regering gjorde när de var nyvalda var att slopa flygskatten. I avsaknad av en sådan framstår det slopade utsläppstaket för Arlanda i allt märkligare dager. Framförallt eftersom utsläppen från flyget har fortsatt att öka.

De miljöregleringar som tidigare har funnits har nämligen gett gott resultat. Regleringarna av Swedavias verksamhet har lyft fram de taxibolag som satsat allra hårdast på alternativa och förnybara bränslen, något som taxibolagen såhär i efterhand ser positivt på. Man har tittat på modernare sätt att landa för att minska utsläppen. Denna dom kan istället få motsatt effekt. När regelverket inte hänger med riskerar klimatambitionerna att få lägre prioritet, även hos de aktörer som berörs.

Tyvärr är domen ett tecken i tiden. Sedan klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009 har klimatfrågorna konsekvent prioriterats ner av alliansen. I den internationella rankning som görs varje år av länders progressivitet inom klimatområdet har Sverige fallit från fjärde till 34:e plats sedan alliansen tog över. Alliansen har konsekvent börjat motverka nästan alla progressiva förslag som förs fram i EU och FN.

Samtidigt som man luckrar upp möjligheterna till att reglera utsläpp från flyg gynnar man inte heller alternativen. Alliansen har höjt banavgifterna för tåg två gånger sedan man hamnade i regeringsställning. Det hundraåriga järnvägsnätet är så eftersatt att det varken klarar av effektiva godstransporter eller persontrafik. Dessutom slopade man i höstas de sista stödsystemen som fanns för alternativa och förnybara bränslen. Konsekvensen blir att godstransporter istället görs med klimatskadlig tung vägtrafik och att trafikanter snarare väljer flyg än tåg.

Klimatpolitiken monteras ned, bit för bit. Istället för att satsa på det som är framtiden, förnybara bränslen och snabbare och bättre tåg, görs motsatsen. Det är inte hållbart!

Lorentz Tovatt
Språkrör Grön ungdom

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev