Tisdag18.02.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Hållbarhet

Skärpta energikrav på gång

Publicerad: 29 Mars 2012, 11:04

Regeringen har lämnat över en skrivelse till riksdagen där man beskriver vägen till nära-noll energibyggnader och vad det innebär för de svenska energihushållningskraven på byggnader.


I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader efter sista december år 2020 ska vara nära-noll energibyggnader. Från regeringen anser man att kraven på de allra energieffektivaste husen, de så kallade “nära nollenergibyggnaderna”, bör skärpas framöver. Detta för att klara de framtida bindande reglerna för nära-noll energihus som börjar gälla från 2021. Utgångspunkten för kommande skärpningar bör vara utvärderingen av de erfarenheter som kan dras från bland annat lågenergibyggnader och demonstrationsanläggningar.

– Energieffektivisering är en hörnsten i regeringens arbete för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, och är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna nå våra ambitiösa mål på energi- och klimatområdet. Bebyggelsen står för en stor andel av vår energianvändning och de åtgärder som görs på det området kommer att spela roll lång tid framöver. Just därför måste nya krav vara både långsiktiga och välgrundade, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringens bedömning är att en svensk tillämpning av begreppet nära-noll energibyggnader kommer behöva innebära skärpta krav på energiprestanda jämfört med det som gäller med dagens byggregler. Framtida skärpningar bör bland annat baseras på en utvärdering av erfarenheterna från befintliga lågenergibyggnader, på ekonomiska analyser och på erfarenheterna från befintliga och nya demonstrationsprojekt.

Regeringen beskriver i skrivelsen att mot bakgrund av hur skärpningarna av byggreglerna sett ut hittills, och med beaktande av den tekniska och ekonomiska utveckling som sker, så kommer kraven på energiprestanda att skärpas också framöver. En kontrollstation där kraven på energiprestanda ska ses över, inklusive kraven vad gäller nära-noll energibyggnader, ska genomföras 2015.

– Kraven på byggnaders energiprestanda behöver skärpas framöver, men vi måste skaffa oss en solid kunskapsgrund om hur omfattande kraven behöver vara innan de slutgiltigt definieras. Med det engagemang vi sett från byggbranschen, och de projekt som pågår runt om i landet, är jag övertygad om att det finnas grund för kraftiga skärpningar av kraven på våra byggnaders energiprestanda framöver, säger Anna-Karin Hatt.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Näringsdepartementet

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.