torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Rapport: Mäns ägande ökar efter skilsmässa

Publicerad: 14 februari 2022, 12:13

Foto: olaser

Mäns fastighetsägande ökar mer än kvinnors i samband med skilsmässa, oavsett vem som ägde mest under äktenskapet. Det redovisar tankesmedjan Ownershift i sin senaste rapport.

Ämnen i artikeln:

OwnershiftJämställdhet

Ajda Dzambic

ajda.dzambic@fastighetsnytt.se


Könsskillnaden i ägandet av fastigheter ökar med 350 procent efter skilsmässa i heteroäktenskap. Oavsett om kvinnor äger mer, mindre eller lika mycket som män minskar deras ägande av fastigheter i genomsnitt i förhållande till män efter skilsmässa. I relationer där båda makarna äger lika mycket under äktenskapet äger männen i genomsnitt 68 procent mer än kvinnan efter skilsmässa. Det rapporterar Ownershift i sin senaste rapport ”Ägande i nöd och lust”. 

Läs även: Stor kartläggning: Fastighetsbolagens styrelser sticker ut

Rapportförfattarna ser att anledningen till detta bland annat beror på normer och stereotyper men troligtvist också på att lagstiftningen inte i tillräckligt hög grad skyddar den ekonomiskt svagare, som i en heterorelation ofta är kvinnan. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander som intervjuats i rapporten menar att det behövs lagändringar som förenklar bodelningen så att den går att driva till ett rättvisande resultat. 

– Det är svårt och kostsamt att driva igenom en bodelning när man inte är överens. Konsekvenserna blir väldigt stora för den som är i ekonomiskt underläge. Att skilja sig i Sverige är lätt, vi är ett av de länder i världen där det är lättast att skilja sig, men det är inte lika lätt att få sin rättmätiga andel efter en skilsmässa, säger Mia Edwall Insulander i rapporten. 

Läs även: Män äger 154 procent mer mark än kvinnor

Mest jämlika i fastighetsägande är lesbiska par där 70 procent delar lika, motsvarande mot 62 procent i olikkönade par och 61 procent i samkönade par mellan män. 

 

Mer om rapporten

Tankesmedjan Ownershift syftar till att bidra kunskap om kvinnors ägande. Grundare är entreprenörerna Charlotte Sundåker och Linda Waxin. 

 

På alla hjärtans dag, den 14 februari, släppte Ownershift sin fjärde rapport om just kvinnors ägande i Sverige. I år heter rapporten ”Ägande i nöd och lust” och undersöker könsskillnader i ägande av fastigheter och förmögenheter före, under och efter kärleksrelationer med fokus på äktenskapet och heterorelationer. 

 

Årets rapport innehåller även en hel del tips för både privatpersoner och beslutsfattare i frågan om fastighetsägande. 

 

Ownershifts rekommenderar politiker och beslutsfattare att: 

 

SCB återinför statistik avseende ägande och förmögenhet på individnivå. 

– Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet inför inrapportering och tillhandahåller statistik avseende ägande av bostadsrätter på individnivå. 

– Se över pensionens fördelning vid skilsmässa, om exempelvis allmän pension som utgångspunkt bör vara en del av giftorätten.

– Införa möjlighet för investeringskonton (ISK) att samägas. Det bör vara möjligt, om det är möjligt att samäga aktier genom andra aktie- och fondkonton.  

– Införa en tidsgräns för förrättningsprocessen vid bodelning samt en skyldighet för förrättaren att överlåta ärendet till domstol om ärendet inte kan avslutas inom rimlig tid Jämför med förvaltningslagens tidsgräns om 6 månader för att förhindra ”sölförfaranden”. 

– Sanktionera äktenskapsbalkens upplysningsplikt redan under förrättningsprocessen, så att det finns effektiva sanktioner vid undanhållande av tillgångar. 

– Se över möjlighet för en part som går miste om tillgångar i en bodelning att kunna kompenseras för det genom till exempel skadestånd. 

 

Dataunderlaget till rapporten är individdata från Statistiska centralbyrån (SCB), fastighetstaxeringsregistret från år 2019.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev