Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Ny regionplan över blocken i Stockholm

Publicerad: 8 juni 2017, 06:36

På torsdagen beslutas om en ny regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Inför sammanträdet har en blocköverskridande överenskommelse nåtts.


På torsdagen beslutas om en ny regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Inför sammanträdet har en blocköverskridande överenskommelse nåtts – med målet om Stockholm som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Arbetet med att ta fram en ny region utvecklingsplan för huvudstaden har pågått sedan 2015, och börjar nu närma sig slutet. Planen har formell status som regionplan, och ska vara vägledande för dels den fysiska planeringen men också för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren.

Blocköverskridande överenskommelse
Bland målen, som ska uppnås till år 2050, finns bland annat 22 000 nya bostäder per år, en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig med bilens restid och att 95 procent av det som byggs ska byggas i det som pekats ut som regionalt prioriterade lägen.

En överenskommelse mellan Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu nåtts om den övergripande visionen och målen.

– När Stockholm växer snabbast av alla storstadsregioner i Europa behövs en smart och långsiktig planering. Därför är jag stolt och glad att vi har lagt ideologiska skillnader åt sidan och lyckats landa en bred överenskommelse, säger Gustav Hemming (C), ordförande för tillväxt och regionplanenämnden.

Förutom den fysiska bebyggelsen, innefattar målen på lång sikt även att skillnaderna i medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper och kommuner i länet ska minska, att förvärvsfrekvensen ska vara över 80 procent för både män och kvinnor samt att gapet mellan inrikes- och utrikesfödda ska minska på arbetsmarknaden.

– Stockholms län har en stark tillväxt, många vill bo och arbeta här. Därför är det mycket positivt att RUFS 2050 ställer tydliga mål och ett kraftigt ökat bostadsbyggande och en jämlik region med minskade folkhälsoklyftor, säger Jens Sjöström (S), andre vice ordförande i tillväxt-och regionplanenämnden.

Halverad klimatpåverkan
Även vad gäller miljön finns mål. De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och år – i dagsläget ligger siffran på 2,7. Det ska ske bland annat genom ett ökat kollektivt resande och satsningar på cykeln.

– Vi är särskilt nöjda med att Stockholmsregionen nu sätter upp målet att halvera klimatpåverkan från vår konsumtion. Där ligger Stockholm högst i landet och det är ett viktigt steg för att kunna bli klimatneutral. Nu krävs att det följs upp med konkreta åtgärder från kommunerna och landstinget, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare Stockholms läns landsting.

På torsdagen beslutar tillväxt- och regionplanenämnden om förslaget. Mellan juni och november ska sedan olika aktörer i regionen se över den och kvalitetssäkra innehållet.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev