lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Logistikjättens solelssatsning – utklassar övriga branschen

Publicerad: 11 februari 2023, 11:00

Logicenters nya solcellssatsning överträffar vad 22 stora bolag har installerat tillsammans i Fastighetsnytts granskning.

Foto: NREP Logicenters

Taken på industri- och logistikanläggningar är ofta en outnyttjad resurs för solelsproduktion. Men nu går en fastighetsägare inom sektorn före och ska installera mer solelsproduktion än vad många stora kommersiella fastighetsbolag idag producerar tillsammans.

Ämnen i artikeln:

NREP

BA


NREP Logicenters med lager och logistikanläggningar i Norden gör en storsatsning på solceller. Under tre år siktar Logicenters på att installera solceller på cirka 800 000 kvadratmeter takyta. Det kommer att ge en sammanlagd effekt på cirka 100 megawatt, vilket motsvarar en potentiell årsproduktion på 85 000 megawattimmar.

Läs även: Här byggs solcellsparker stora som sjöar – Sverige halkar efter: ”Otydlig lagstiftning”

NREP Logicenters får i praktiken ett nytt intäktsben, och fastighetsanalytiker i den här delen av branschen får hitta nya modeller för att i framtiden både bedöma hyresintäkter och intäkter från elproduktion.

– Den el vi kommer att producera är betydligt större volymer än behovet som finns i det aktuella byggnaderna, och huvuddelen kommer att vara el som säljs på marknaden och används där det finns ett behov, säger Jon Malmsten, solenergiexpert på NREP Logicenters.

Från ytterligare en hållbarhetsaspekt bygger vi även för morgondagen då solenergi ska vara med och ladda upp framtidens eldrivna distributionsbilar.

Logicenters solcellssatsning är med andra ord en affär för sig där taken ska ge bolaget nya intäkter. I kalkylen finns förstås också en hållbarhetsaspekt då Logicenters kommer att nå en brytpunkt då man säljer mer egenproducerad el än vad som köps in till fastighetsbeståndet och att man därmed kan betraktas som ett klimatneutralt bolag på energisidan.

– Från ytterligare en hållbarhetsaspekt bygger vi även för morgondagen då solenergi ska vara med och ladda upp framtidens eldrivna distributionsbilar. Här känner vi på Logicenters att vi kan vara med och göra stor skillnad, säger Jon Malmsten.

Hur stor är då satsningen i ett större energipolitiskt perspektiv?

Satt i relation till Fastighetsnytts tidigare rapporteringen är det här ett genombrott. En genomgång av 22 stora fastighetsbolags solcellsinstallationer summerades i höstas till 63 megawatt. En del har säkert hänt sedan dess, men 100 megawatt som Logicenters planerar för motsvarar mer än vad hela den kommersiella fastighetsbranschen har installerat hittills.

Läs även: Fördelar och nackdelar: Här är fastighetsbolagens olika strategier

Jämfört med solcellsparker på marken, som egentligen har den största potentialen på sikt, så finns det i dag någonstans mellan 125 och 150 megawatt i drift i Sverige. Det är en produktion som också väntas öka, men här är utmaningarna stora med tillståndsgivning och en oklar lagstiftning kring vilken typ av mark som får tas i burk. Dessa problem kan Logicenters helt bortse ifrån med sina potentiella takytor motsvarande 133 fotbollsplaner.

Fastighetsbranschen står fortsatt för 40 procent av alla globala utsläpp och det finns ett akut behov av att hitta bättre sätt att både utveckla och drifta fastigheter.

Det som nu kommunicerats från Logicenters är en treårsplan, men den ambitiösa solcellsstrategin resulterade redan förra året i byggnationen av Nordens största takbaserade solcellsanläggning på 80 000 kvadratmeter. Anläggningen med en effekt på 2,5 megawatt är byggd för Dagab i Bålsta och tas i drift nu i mars.

– För mig är det en självklarhet att fortsätta vår satsning på solenergi för en koldioxidneutral morgondag. Fastighetsbranschen står fortsatt för 40 procent av alla globala utsläpp och det finns ett akut behov av att hitta bättre sätt att både utveckla och drifta fastigheter. Alla måste ta sitt ansvar och där har vi en ambition att gå i bräschen på den nordiska marknaden, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters i ett pressmeddelande.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev