Måndag06.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Hållbarhet

Låt konsumenterna driva hållbarhetsarbetet

Publicerad: 4 Oktober 2017, 12:51

Britt-Marie Nyman.

Tror att vi alla, möjligen med undantag av USA:s nuvarande president, ställer upp på att utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle är bra och rätt väg att gå. Men vem har ansvar för att driva frågan och vem ska betala notan om det finns någon?


Ämnen i artikeln:

Britt-Marie Nyman

Tror att vi alla, möjligen med undantag av USA:s nuvarande president, ställer upp på att utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle är bra och rätt väg att gå. Men vem har ansvar för att driva frågan och vem ska betala notan om det finns någon?

Börsnoterade bolags huvudsyfte är att leverera avkastning till sina aktieägare. Detta ska göras inom ramen för gällande lagar och regler. För att uppnå det övergripande målet sätter de olika bolagen upp olika strategier och finansiella mål. De finansiella målen kompletteras också med strategier och mål som är av icke finansiell karaktär och kan röra till exempel personal, miljö, kunder och omvärld.

För 10-15 år sedan inskränkte sig fastighetsbolagens hållbarhetsarbete till energibesparing och viss omsorg om medarbetare och kunder. Det är tveksamt om ordet hållbarhet ens hade slagit igenom vid den tidpunkten utan det rörde sig mer om energi-, medarbetar- och kundfrågor. Däremot var det enkelt att propagera för både energieffektivisering samt friskvård för medarbetare för att det ledde till lägre kostnader samt kundaktiviteter som kunde leda till högre intäkter som i slutändan gynnade aktieägarna. Än idag är begreppet hållbarhet diffust, men enligt Brundtlandrapportens* definition från 1987 är hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Mycket har hänt, och kommer att hända, i bolagens hållbarhetsarbete. Lagstiftaren har börjat ställa högre krav. Riksdagen har beslutat att stora bolag från och med räkenskapsåret 2017 ska hållbarhetsrapportera. Rapporten ska innehålla icke-finansiella upplysningar, såsom personal, miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption, som krävs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet. Finansinspektionen fick 2016 regeringens uppdrag att arbeta vidare med hållbarhetsfrågornas koppling till finansiell reglering och tillsyn och med hur tillsynen konstruktivt kan bidra till en hållbar utveckling.

Idag får det bolag som inte tydligt arbetar med hållbarhet smäll på fingrarna och det är inte politiskt korrekt att ifrågasätta vad som ska göras och hur det ska göras. Snarare tvärtom. Helt uppenbart kan det ibland råda en motsättning mellan det hållbarhetsarbete som bedrivs i bolagen och som inte är lagstadgat å ena sidan och bolagens grundläggande uppgift, det vill säga att leverera avkastning till aktieägarna, å andra sidan.

Men de senaste årens utveckling är framför allt driven av konsumenterna och det är precis så det ska vara. Om konsumenterna tycker att en fråga är viktig, oavsett om det rör sig om gröna hyresavtal, grön finansiering, jämställdhets-, integrations- och mångfaldsfrågor, säkra, trygga och ekologiska stadsmiljöer, är de beredda att betala för den. Då blir konsumenternas önskemål om hållbarhet också en gynnsam affär för aktieägarna.

Britt-Marie Nyman
Head of Capital Markets, Catella Corporate Finance

*Brundtlandrapporten: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. Denna kommission leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, varför den allmänt kallas Brundtlandkommissionen.

Ämnen i artikeln:

Britt-Marie Nyman

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.