Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

HSB vill öka takten mot klimatneutralitet

Publicerad: 18 januari 2022, 15:46

Foto: HSB

HSB har siktet på att göra sin nyproduktion helt hållbar till år 2045, och som en del i detta ska produktionen vara helt klimatneutral senast år 2040. För att nå dit har bostadsutvecklaren nu infört ett maxtak för klimatpåverkan.


Ämnen i artikeln:

HSB

HSB har en målsättning att all nyproduktion ska vara verkligt hållbar i samtliga processer till år 2045, samma år som bygg- och anläggningssektorn anger i sin Färdplan 2045. Målet för klimatneutralitet i nyproduktion har däremot tidigarelagts till 2040. 

Den 1 januari 2022 införde bostadsutvecklaren ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt. Gränsen ligger på 300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter och ska säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimatpåverkan. 

Läs även: Fastighetsägare, arkitekter och byggare - så ser storbolagens klimatmål ut

– HSB har sedan tidigare haft höga hållbarhetskrav på nyproduktion, högre än gällande lagar och regler. Men vi är ändå inte nöjda. Med dessa konkreta målsättningar och en tydlig tidplan vågar vi sticka ut hakan, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet HSB ProjektPartner och hållbarhetsansvarig HSB Bostad, i ett pressmeddelande.

Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö, där målsättningen är tuffare och omställningsarbetet måste gå snabbare. All nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.

Läs även: Ledande europeiska fastighetsbolag samarbetar för att nå nettonoll

Att ha en klimatneutral nyproduktion är en av 13 målsättningar i den hållbarhetsplan som HSBs två produktionsbolag har antagit. De tidsbestämda målsättningarna presenteras nedan. 

HSBs hållbarhetsmål för nyproduktion

1. HSB Hållbarhetsindex. Nivån höjs fortlöpande för att år 2045 motsvara en hög hållbarhetsprestanda utan negativ påverkan på miljö, samhälle och människa samt att bidra positivt.

 

2. Miljöcertifiering. 100 procent av inflyttade bostäder är preliminärt certifierade enligt Miljöbyggnad samt samtliga preliminärt certifierade byggnader ska klara verifieringen.

 

3. Ansvar i leverantörsledet. Samtliga stora leverantörer inom entreprenad och byggmaterial ska ha hållbarhetsbedömts före upphandling enligt ökande krav på spårbarhet och säkerställande av mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, affärsetik och miljöhänsyn i samtliga leverantörsled.

4. Grön finansiering. Samtliga färdigställda projekt ska uppnå krav för grön, hållbar slutfinansiering.

5. Byggavfall. Byggavfallet ska vara nära noll och HSB ska följa en cirkulär byggprocess där allt spill går till återanvändning eller återvinning. Alla material som byggs in kan separeras för samma syfte när byggnaden rivs eller renoveras.

 

6. Energieffektiva bostäder. Resurseffektiv energianvändning och netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.

 

7. Bevarande av biologisk mångfald. Riskanalys av naturvärden och klimatanpassning samt nödvändiga åtgärder för skyddande av naturvärden och bostäder ska göras i samtliga projekt.

 

8. Klimatneutral nyproduktion. Netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2040.

 

9. Lokal förnybar energi. Säkerställande av förnybar energi till alla nya bostäder. Netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.

 

10. Säkra byggarbetsplatser. Trygga arbetsplatser med 0 allvarliga arbetsplatsolyckor.

 

11. Bidra till ett socialt hållbart samhälle. 90 procent av alla projekt ska ha ett tydligt förstärkt värde av social hållbarhet.

 

12. Affärsetik. Alla medarbetare och styrelserepresentanter ska följa HSBs uppförandekod och ha genomfört en utbildning inom antikorruption de senaste åren.

 

13. Mångfald och jämställdhet. En jämställd och diversifierad organisation på alla nivåer och delar av organisationen.

 

Ajda Dzambic

Reporter

ajda.dzambic@fastighetsnytt.se

Ämnen i artikeln:

HSB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.