Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Guide: Så skapar du en cirkulär stad

Publicerad: 20 oktober 2022, 04:59

I cirkulära städer kan energibehovet sänkas med 75 procent jämfört med idag kring år 2040 – samtidigt som befolkningen mår bättre. Det menar författarna till en ny rapport från Sweco.

Ämnen i artikeln:

Sweco

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@bonniernews.se


Till vänster Charlie Gullström, en av huvudförfattarna bakom rapporten Circular City Transformation. Till höger en vision av ett odlingsgrannskap i den planerade stadsdelen Sätra i utkanten av Västerås. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Sweco Architects/Mandaworks

Foto: Pressfoto

Svenska städer kan planeras på ett sätt som kraftigt minskar energibehovet – och där befolkningen dessutom mår bättre och är mer engagerade. Det är en av slutsatserna som dras i Swecos nya rapport om cirkulära städer, Circular city transformation, som publiceras i dag.

I rapporten lyfter författarna fram 15 konkreta åtgärder för att skapa cirkulära städer som kan sänka energibehovet per kvadratmeter med 75 procent år 2040 och dessutom bidra till bättre folkhälsa.

– Städer står idag inför en dubbel utmaning i att de måste uppfylla klimatmålen samtidigt som fler bostäder behövs. Swecos siffror visar att enorma energivinster möjliggörs genom en kombination av energieffektiva åtgärder, lokal elproduktion, cirkulära energiflöden och arkitektonisk utformning, säger arkitekten Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco och en av huvudförfattarna till rapporten.

I planeringen av en cirkulär stadsdel ser man inte bara till en lägenhet, en byggnad eller ens ett kvarter åt gången – det handlar om att tänka större, vilket ger gynnsamma effekter även på människors mående.

– Stillasittande, stress, dålig mat och ensamhet bidrar till vår tids stora fysiska och psykiska folksjukdomar. Vi håller på att tömma jordens resurser och mår samtidigt sämre än någonsin.

Men faktum är att det går att bygga sig till en hållbar, hälsosammare livsstil. Genom att ta vara på gemensamma resurser och ytor ges förutsättningar för en sundare och mer social vardag, säger Charlie Gullström.

Här är rapportförfattarnas 15 åtgärder för att skapa cirkulära städer

Attitydförändring – staden som ett gemensamt utrymme

1. Skapa möjligheter till kunskapsutbyte för att sprida kunskap

2. Främja delade tjänster (nyttoinfrastruktur, mobilutrustning och varor) och ytor (boende och arbetsmöjligheter)

3. Främja återbruk istället för att bygga nytt, genom att stimulera till anpassning av befintliga byggnader och infrastrukturer

Ekologisk elasticitet – staden som ett motståndskraftigt ekosystem

4. Återskapa naturliga system och förstärk ekologiska strukturer via stadsmiljön

5. Använd ekologiska system som urban infrastruktur för att tillhandahålla och reglera kulturtjänster

6. Främja biomaterial

Hitta, spåra och anslut – staden som en drivkraft för förändring

7. Skapa en plattform som kopplar samman intressenter så att de kan hitta, spåra och övervaka materialflöden genom staden

8. Utveckla verktyg för att kartlägga, mäta och övervaka resurstillgångar inom staden, regionen eller landet

9. Utforma benchmarkingverktyg och indikatorer för att kunna bedöma och utvärdera vilken effekt dina åtgärder har

Statliga åtgärder – staden som facilitator

10. Implementera regler för att kontrollera avfallsproduktionen och för att stimulera cirkulära resurser

11. Skapa innovativa verktyg för institutionellt, kunskapsmässigt och ekonomiskt stöd till cirkulär praxis

12. Utarbeta en färdplan för cirkulär ekonomi på stads- eller regionnivå för att identifiera strategier som passar din specifika plats

Organiskt designtänkande – nästa steg

13. Tänk genom skalor – från lokalt till regionalt

14. Stimulera engagemang hos intressenter

15. Främja cirkulär områdesutveckling (kvarter och stadsdelar)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev