onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Forskning: Samverkan för att accelerera hållbarhet och värdeskapande

Publicerad: 4 januari 2023, 07:36

Melissa Candel, doktorand vid KTH, har undersökt hur samverkan mellan kommuner och byggherrar kan samverka för att minska friktion vid hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt.

Foto: Privat

Genom samverkan kan kommuner och byggherrar tillsammans hitta kreativa lösningar vid hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt. Det visar en ny avhandling som lades fram vid institutionen för Fastigheter och byggande vid KTH den 9 december.

Ämnen i artikeln:

KTHBygg

Kommunerna initierar hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt för att driva hållbar utveckling. Genom markanvisningsavtal med projektspecifika hållbarhetskrav som ofta går utöver de nationella byggreglerna vill kommunerna få byggherrar att ta fram fler innovationer. I implementeringen samverkar sedan kommunerna med byggherrarna för att översätta de kommunala hållbarhetskraven till konkreta upphandlingskrav.

I en ny doktorsavhandling från KTH av Melissa Candel undersöks just denna samverkan. Studien, som omfattar flera fallstudier av hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojekt, visar att samverkan handlar om att kommuner och byggherrar tillsammans hanterar intressekonflikter och utvecklar gemensamma lösningar.

”Intressekonflikterna beror på att kommunernas och byggherrarnas mål för värdeskapande skiljer sig åt”

Bakgrunden till studien är att byggherrar ofta stöter på hinder i form av ökad ekonomisk risk och intressekonflikter när de ska översätta de kommunala hållbarhetskraven till upphandlingskrav. Intressekonflikterna beror på att kommunernas och byggherrarnas mål för värdeskapande skiljer sig åt när det gäller såväl tidsaspekten som innehållet och vilka som är förmånstagare.

Genom samverkan mellan kommun och byggherre kan gemensamma kreativa lösningar tas fram. En sådan samverkan förutsätter dock att aktörerna förstår varandras perspektiv, tar hänsyn till deras inbördes beroende och att de hanterar konflikter genom konstruktiva lösningar snarare än genom kompromisser.

Om avhandlingen

• Titel: Public Land Development for Sustainability-Profiled Districts
A value co-creation perspective.

• Handledare: Universitetslektor Jenny Paulsson, Fastighetsvetenskap; Professor Tina Karrbom Gustavsson, Ledning och organisering i byggande och förvaltning.

• Opponent: Professor Ellen van Bueren, Delft University of Technology.

• Institution: Fastigheter och byggande vid KTH.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev