Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Examensarbete: Hyrespremie med miljöcertifiering?

Publicerad: 15 november 2022, 13:30

Alexander Köhler och Johan Rydholm.

Många fastighetsbolag väljer att certifiera sina fastigheter, och takten i detta arbete har ökat markant de senaste åren. Det råder dock en osäkerhet om vilket faktiskt ekonomiskt mervärde en certifiering medför. I vilken utsträckning kan en certifiering påverka hyresnivån?


Efterfrågan på miljöcertifierade byggnader drivs på av främst högt ställda krav från hyresgäster samt olika typer av regelverk och nationella initiativ. Miljöcertifieringar har blivit en identitetsmarkör och kvalitetsstämpel för fastighetsbolag som eftersträvar att uppvisa en hög hållbarhetsprofil samt att driva utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande.

Att miljöcertifieringar ger en högre efterfrågan från hyresgäster och investerare är vedertaget i dag, men hur hyresnivån påverkas har tidigare varit outforskat på den svenska marknaden. I dag finns det ett flertal olika typer av certifieringar, och fastighetsägare väljer ofta att fokusera på en specifik, utan att ha kunskapen om vilken som ger den största ekonomiska mervärdet.

Mot bakgrund av detta hade studien för avsikt att undersöka hur det ekonomiska värdet för en kontorsbyggnad påverkas av Breeam, Leed, Miljöbyggnad och GreenBuilding.

Hur hyresnivån påverkas har tidigare varit outforskat på den svenska marknaden

Kontorshyror samlades in för städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Utöver kontorshyror hämtades även information gällande byggår, avstånd till citykärnan och kollektivtrafik, standardnivå på byggnaden, kontraktsår, area för hyreskontraktet samt area för byggnaden. Varje observation innehöll även information om byggnaden var certifierad. Totalt genomfördes 7 427 observationer, fördelade på 1 249 icke-certifierade fastigheter och 317 certifierade fastigheter.

Vidare, för att undersöka om en miljöcertifiering tillför en hyrespremie för kontorshyror, konstruerades tre olika regressionsmodeller. Den första modellen undersökte enbart huruvida certifierade byggnader erhöll en hyrespremie i jämförelse med icke-certifierade byggnader.

Den andra modellen separerade de olika typerna av miljöcertifieringar för att undersöka vilken certifiering som bidrar med högst hyrespremie. Slutligen, den tredje modellen analyserade om hyrespremien ökar ju längre från stadskärnan fastigheten är belägen.

Studiens resultat påvisade att det existerar en hyrespremie för miljöcertifierade byggnader i jämförelse med liknande icke-certifierade kontorsbyggnader med 4,9 till 5,4 procent på en övergripande nivå. Premien skiljer sig beroende på vilken certifiering byggnader har, resultaten påvisade en hyrespremie på 10 procent för Breeam, 5,1 procent för Leed och 4,4 procent för Miljöbyggnad.

Resultatet indikerade även att det finns en stegvis hyrespremie för certifierade byggnader som är belägna utanför stadskärnan, alltså att en miljöcertifiering har en högre påverkan där utbudet är lägre.

Detta ger en indikation om att det finns en värdepotential i att certifiera befintligt bestånd, och även certifiera fastigheter som är belägna utanför stadskärnan. Efterfrågan är stor, och för att möta detta krävs det insatser från fastighetsägare för att erbjuda attraktiva kontorslokaler.

Ett flertal regelverk och initiativ, såsom Fossilfritt Sverige 2045 och Taxonomiförordningen, påskyndar även den gröna omställningen, varför det blir än viktigare för fastighetsbolag att uppfylla de krav som ställs. Miljöcertifieringar är ett medel för att uppnå detta, och medför det även ett ekonomiskt mervärde kan det påskynda utvecklingen ytterligare.

/ Johan Rydholm  och Alexander Köhler

Titel examensarbete: Empirical Study of the Impact of Green Certification on the Rental Income: Do Green Certifications Add Value to Office Buildings?

Författare: Johan Rydholm
och Alexander Köhler.

Handledare: Kent Eriksson. Institution: KTH, Fastigheter
och byggande, 2021. 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev