Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Den grönaste byggnaden är den som redan är byggd

Publicerad: 14 september 2012, 12:00

Tone Bekkestad

Tvärtemot vad många tror är det i de flesta fall bättre ur ett livscykelperspektiv att renovera och energieffektivisera befintliga byggnader än att riva för att bygga nya energieffektiva byggnader.


Ämnen i artikeln:

Tone Bekkestad

Krönika Ur Fastighetsnytt nummer 4, 2012

Världen är 80 procent fossil. Med det menas att mer än 80 procent av världens energikonsumtion baseras på fossila energikällor som kol, olja och naturgas. Förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid som är en bidragande orsak till klimatförändringar.

Samtidigt ökar världsbefolkningen, miljarder människor ser en möjlighet att öka sin levnadsstandard, och vi använder allt flera prylar som konsumerar el. Efterfrågan ökar och världens energibehov förväntas fördubblas när vi närmar oss 9 miljarder människor år 2050.

Bygg- och fastighetssektorn är storförbrukare av energi och använder idag mer energi än någon annan sektor i världen – närmare 40 procent! Det är mera än både industri- och transportsektorn, som i Sverige står för 37,5 respektive 22,5 procent av energianvändningen. Samtidigt vet vi att cirka 80 procent av befintlig byggnadsmassa finns kvar om 20-40 år.

Energieffektivisering av existerande byggnader är med andra ord en av de viktigaste lösningarna för att minska de globala utsläppen av koldioxid och på så sätt begränsa den globala uppvärmningen och de negativa effekterna av ett förändrat klimat.

Det finns en mängd exempel på företag som genom att se över sin resursanvänding har sparat stora summor pengar. Och enkla lösningar ger ofta stora effekter. Ett exempel är företaget som genom att installera en timer till ventilationen i parkeringsgaraget för cirka 1 200 kronor, sparar ungefär 560 000 kronor om året! Samtidigt måste vi anpassa hur och var vi bygger nytt.

Klimatförändringar orsakar redan mer extremväder – i Sverige främst genom kraftigare skyfall och större nederbördsmängder på kort tid, samt höjda vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav. Befolkningstillväxt ger förtätning, ofta på bekostnad av grönområden. Resultatet är att dagvatten och avloppsnätet oftare överbelastas, med översvämningar, och skador på bygg- och infrastruktur till följd. Här står kommunerna inför enorma investeringar de närmaste åren, där den konventionella lösningen är att gräva ner större avsloppsledningar.

En billigare lösning är att använda naturbaserad teknologi som exempelvis gröna tak, fördröjningsmagasin, regnbassäng, et cetera, som ger många positiva bieffekter, så som bättre miljö, bättre mikroklimat och större biologisk mångfald.

New York City är en av många städer runt om i världen där avloppssystemen är överbelastade och inte har kapacitet att ta undan mera vatten. Trots en estimerad investering om svindlande 2,4 miljarder dollar, lönar det sig för NYC att investera i gröna tak i stället för ny avloppsinfrastruktur för att ta undan en del av regnvattnet, som annars skulle ha strömmat ner i gatorna och medfört översvämning, och risk för att förorenat vatten strömmar ut i floderna.

Tvärtemot vad många tror är det i de flesta fall bättre ur ett livscykelperspektiv att renovera och energieffektivisera befintliga byggnader än att riva för att bygga nya energieffektiva byggnader.

Enligt flera rapporter tar det i genomsnitt på 25-40 år innan nybyggda energieffektiva byggnader har ett mer positivt klimatfotavtryck än befintliga byggnader som renoveras, när man jämför byggnader av liknande storlek, funktionalitet och energiklass.

Bygg- och fastighetssektorn kommer att vara en viktig bricka för att uppnå de utsläppsminskningar som är helt nödvändiga för att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader över förindustriell nivå – i ett så kallat nollutsläppssamhälle.

Strängare krav avseende energianvändning och hållbart byggande kommer att innebära nya utmaningar – men också nya möjligheter. Det är det som gör det spännande!

Tone Bekkestad
Meteorolog och vd, Green Solutions AS

Krönika Ur Fastighetsnytt nummer 4, 2012

Ämnen i artikeln:

Tone Bekkestad

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News