Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Åtgärder för effektivare energianvändning

Publicerad: 6 februari 2014, 14:45

Regeringen har överlämnat ett antal förslag i en remiss till lagrådet. Bland annat föreslås individuell mätning av varje nybyggd eller ombyggd lägenhet när det är kostnadseffektivt.


Ett tidigare förslag från departementet om obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering (IMD) vid varje nybyggnation och större ombyggnad är nu borta. Enligt SABO är det positivt för energieffektiviseringsarbetet i bostadssektorn.

– Det är vår fasta övertygelse att IMD av värme inte leder till energibesparingar. Vi vill energieffektivisera på riktigt och investera i åtgärder som säkerställer energibesparingar, som till exempel isolering och fönsterbyten. Inte lägga pengar på åtgärder som bara gynnar mätbranschen, säger Kurt Eliasson.

SABOs bedömning är att de flesta bostadsbyggnader ska kunna undantas från kravet på IMD av värme medan IMD av varmvatten kan bli ett krav i samband med nyproduktion och i vissa större renoveringar.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv, som beslutades i december 2012 och som slår fast en gemensam ram för energieffektiviseringsarbetet i EU, ska nu implementeras och genomföras i Sverige. Det övergripande syftet med direktivet är att säkerställa att det energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020 som medlemsstaterna i EU beslutat om ska kunna uppfyllas, och att ge verktyg för ytterligare energieffektivisering efter år 2020.

I den lagrådsremiss som regeringen nu överlämnar till lagrådet föreslås bland annat att:

- En obligatorisk energikartläggning för stora företag införs. Stora företag ska vart fjärde år göra en energikartläggning som ska innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att spara energi och effektivisera sin energianvändning.
- Individuell mätning av varje nybyggd eller ombyggd lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten, när det är kostnadseffektivt att installera mätning på lägenhetsnivå.
- Kostnadseffektiva åtgärder ska priortiteras. Regeringen kommer därför, bland annat mot bakgrund av de synpunkter som kommit från företag och organisationer, inte införa något obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå.

– Vi vill ge energikonsumenter och företag bättre kunskap och bättre verktyg för att själva kunna göra aktiva energismarta val som leder till att de både kan minska sin energianvändning och ta kontroll över sina egna energikostnader, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Näringsdepartementet, SABO

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev