Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Social hållbarhet i stadsutvecklingen

Publicerad: 28 mars 2019, 14:52

Uppsala Universitet. Foto: Tommy Westberg.

Ett projekt på Uppsala Universitet ska analysera omvandlingen av Norra Sorgenfri, ett område nära centrala Malmö. Med projektet vill man bidra till att föra samman diskussionen om social hållbarhet med diskussioner om jämlikhet och rättvisa i staden.


Planen är att på 45 hektar skapa ett bostadsområde för 5000 invånare där attraktiva och säkra offentliga rum både höjer livskvalitén för de boende i området och bidrar till att främja mobiliteten mellan Malmös fattiga förorter och innerstaden. Därmed sammanförs två av Malmös planeringspolitiska strategier: stråkplanering som sammanför delar av staden och områdesprogram inriktade på specifika stadsdelar.

I analysen av försöket att skapa ett område som för samman en segregerad stad betonar detta projekt hur social hållbarhet formuleras inom och formas av planeringen. Genom att fokusera på hur planeringen hanterar områdets historia som både en resurs och källa till problem, på hur framtidsvisioner uttrycks i planer och på upplevelserna hos dem som nu flyttar till Norra Sorgenfri utforskar ska man social hållbarhets möjliga planeringspolitiska roller och effekter.

Projektet är upplagt som en fallstudie där man utforskar tre delvis överlappande teman som tillsammans belyser områdets utveckling: Norra Sorgenfris industriella och postindustriella historia, hur Norra Sorgenfri idag befolkas, och Norra Sorgenfris tänkta framtid. I projektet involveras forskare från fyra olika discipliner (historia, kulturgeografi, landskapsarkitektur och urbana studier) från fyra olika universitet (Lunds universitet, Malmö universitet, Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet).

Med projektet vill man bidra till att föra samman diskussionen om social hållbarhet med diskussioner om jämlikhet och rättvisa i staden och därmed bidra till en förståelse av social hållbarhet där fokus på klass, etnicitet och genus får en framskjuten ställning.

Fakta:
Titel: Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen
Projektledare: Erik Jönsson, Doktor
Medarbetare: Johan Pries, doktor (SLU Ultuna/Lunds universitet), Burcu Yigit Turan, doktor (SLU Ultuna), Guy Baeten, Professor (Malmö universitet), Carina Listerborn, Professor (Malmö universitet), Mattias Qviström, Professor (SLU Ultuna).
Institution: Uppsala universitet
Finansiär/bidragsform: Formas – Riktad
Tidsram: 2018-2020

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev